تبرک

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

1402/09/15 11:01:52
پایانی:14,340
(-3.3%)
آخرین:14,300
(-3.57%)

تعداد معاملات:237
حجم:468,036
ارزش معاملات:6.72B
حجم مبنا:1
14,09015,570
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
214,994
14,230
14,330
6,2915
1217
14,200
14,340
15,3722
13,217
14,190
14,350
14,1832
542,129(100%)
60(100%)
حجمحقیقیتعداد
542,129(100%)
56(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 129,568,831 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.93سرانه فروش حقیقی: 138,823,747 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.07
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
13
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39,8209,62510,52211,810-
حمایت211,81011,71210,82113,181-
حمایت113,41013,21511,12014,02844,990
P15,40015,30215,40015,400-
مقاومت117,00016,80518,89916,77145,810
مقاومت218,99018,89219,19817,618-
مقاومت320,59020,39519,49718,990-


آخرین اخبار تبرک

نمایش اخبار قدیمی‌تر