غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

1401/02/31 06:29:54
پایانی:2,908
(-4.49%)
آخرین:2,900
(-4.76%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
2,8633,227
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1138,534
2,891
2,909
7,0001
12,282
2,885
2,913
4,9571
13,000
2,882
2,914
10,0001
24,349,558(99%)
704(100%)
حجمحقیقیتعداد
24,522,650(100%)
558(100%)
200,000(1%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
26,908(0%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 100,580,276 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.79سرانه فروش حقیقی: 127,799,043 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.27
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
9
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
4
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,5331,5501,7751,966-
حمایت21,9661,9751,8502,310-
حمایت12,4332,4501,9252,5228,626
P2,8662,8752,8662,866-
مقاومت13,3333,3503,8743,2108,800
مقاومت23,7663,7753,9493,422-
مقاومت34,2334,2504,0253,766-


آخرین اخبار غشهداب

نمایش اخبار قدیمی‌تر