غشهداب

كشت و صنعت شهداب ناب خراسان

1401/05/21 14:25:35
پایانی:2,136
(-0.46%)
آخرین:2,105
(-1.91%)

تعداد معاملات:419
حجم:5.84M
ارزش معاملات:12.48B
حجم مبنا:1
2,0182,274
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
219,607
2,101
2,129
20,0001
2210,000
2,100
2,132
18,3381
132,000
2,095
2,134
55,0001
5,644,117(97%)
146(99%)
حجمحقیقیتعداد
5,644,117(97%)
143(99%)
200,000(3%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
200,000(3%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 82,574,204 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.98سرانه فروش حقیقی: 84,306,530 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.02
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
11
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,1111,0261,2061,555-
حمایت21,5551,5131,2661,830-
حمایت11,8301,7451,3262,0006,385
P2,2742,2322,2742,274-
مقاومت12,5492,4642,8832,5496,485
مقاومت22,9932,9512,9432,719-
مقاومت33,2683,1833,0032,993-


آخرین اخبار غشهداب

نمایش اخبار قدیمی‌تر