غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

1402/09/06 09:15:11
پایانی:3,139
(3.52%)
آخرین:3,100
(2.24%)

تعداد معاملات:156
حجم:2.12M
ارزش معاملات:6.67B
حجم مبنا:1
2,8203,244
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
4161,728
3,100
3,124
50,0001
336,860
3,093
3,125
91,3952
463,556
3,092
3,126
1,6501
1,197,505(56%)
48(98%)
حجمحقیقیتعداد
2,149,432(100%)
61(100%)
951,927(44%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 78,311,837 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.71سرانه فروش حقیقی: 110,607,656 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.41
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
11
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
3
خرید
5
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,0588561,3432,235-
حمایت22,2352,1341,5052,979-
حمایت13,0062,8041,6673,43911,243
P4,1834,0824,1834,183-
مقاومت14,9544,7525,8884,92711,444
مقاومت26,1316,0306,0505,387-
مقاومت36,9026,7006,2136,131-


آخرین اخبار غشهداب

نمایش اخبار قدیمی‌تر