وخاور

بانك خاورميانه

1401/04/09 14:25:09
پایانی:5,550
(0.72%)
آخرین:5,630
(2.17%)

تعداد معاملات:242
حجم:5.66M
ارزش معاملات:31.57B
حجم مبنا:10M
5,2405,780
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
120,000
5,620
5,630
12,9901
290,138
5,600
5,670
12,6553
14,000
5,550
5,680
100,0001
1,007,120(18%)
47(92%)
حجمحقیقیتعداد
5,325,441(94%)
83(98%)
4,658,892(82%)
4(8%)
حجمحقوقیتعداد
340,571(6%)
2(2%)
سرانه خرید حقیقی: 118,925,872 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.33سرانه فروش حقیقی: 356,098,765 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.99
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
15
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,2604,1754,3874,770-
حمایت24,7704,7274,4585,094-
حمایت15,1105,0254,5295,29516,370
P5,6205,5775,6205,620-
مقاومت15,9605,8756,3705,94416,470
مقاومت26,4706,4276,4416,145-
مقاومت36,8106,7256,5126,470-


آخرین اخبار وخاور

نمایش اخبار قدیمی‌تر