وخاور

بانک خاورمیانه

1401/05/22 00:39:53
پایانی:4,143
(0.02%)
آخرین:4,160
(0.43%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:14M
3,9354,349
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1106
4,150
4,170
8,7901
114,698
4,144
4,183
50,0001
25,252
4,143
4,184
789,2034
1,407,092(88%)
27(96%)
حجمحقیقیتعداد
507,092(32%)
37(93%)
200,000(12%)
1(4%)
حجمحقوقیتعداد
1,100,000(68%)
3(8%)
سرانه خرید حقیقی: 215,910,450 تومانقدرت خرید حقیقی: 3.80سرانه فروش حقیقی: 56,780,598 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.26
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
4
خرید
9
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
4
خرید
5
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,1639201,4602,486-
حمایت22,4862,3651,6403,311-
حمایت13,3233,0801,8203,82112,390
P4,6464,5254,6464,646-
مقاومت15,4835,2406,4995,47112,485
مقاومت26,8066,6856,6795,981-
مقاومت37,6437,4006,8606,806-


آخرین اخبار وخاور

نمایش اخبار قدیمی‌تر