غسالم

سالمین‌

1401/04/04 19:14:31
پایانی:3,341
(1.21%)
آخرین:3,301
(0%)

تعداد معاملات:622
حجم:5.91M
ارزش معاملات:19.74B
حجم مبنا:4.54M
3,1033,499
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
211,354
3,301
3,310
4,6001
213,000
3,300
3,313
11,7752
3120,080
3,285
3,314
64,8063
5,551,479(94%)
179(99%)
حجمحقیقیتعداد
5,796,904(98%)
313(99%)
360,000(6%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
114,575(2%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 103,617,270 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.67سرانه فروش حقیقی: 61,876,857 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.60
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
12
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
3
خرید
6
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,2511,0881,4422,122-
حمایت22,1222,0411,5602,663-
حمایت12,6672,5041,6782,9979,445
P3,5383,4573,5383,538-
مقاومت14,0833,9204,7454,0799,636
مقاومت24,9544,8734,8634,413-
مقاومت35,4995,3364,9824,954-


آخرین اخبار غسالم

نمایش اخبار قدیمی‌تر