غسالم

سالمین‌

1401/05/22 07:07:03
پایانی:2,818
(0%)
آخرین:2,816
(-0.07%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:5.32M
2,6492,987
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
14,051
2,779
2,819
7,6541
130,000
2,778
2,823
7001
433,014
2,777
2,828
10,0001
2,515,021(100%)
109(99%)
حجمحقیقیتعداد
2,525,021(100%)
139(100%)
10,000(0%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 65,021,368 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.27سرانه فروش حقیقی: 51,190,713 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.79
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
12
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
5
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,3621,2721,5291,966-
حمایت21,9661,9211,6152,359-
حمایت12,3912,3011,7012,6018,371
P2,9952,9502,9952,995-
مقاومت13,4203,3303,9303,3888,522
مقاومت24,0243,9794,0163,630-
مقاومت34,4494,3594,1024,024-


آخرین اخبار غسالم

نمایش اخبار قدیمی‌تر