غسالم

سالمین‌

1402/09/06 09:15:11
پایانی:4,671
(6.52%)
آخرین:4,690
(6.95%)

تعداد معاملات:496
حجم:7.6M
ارزش معاملات:35.48B
حجم مبنا:3.59M
4,0794,691
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
188,859
4,690
4,691
325,7059
17,500
4,663
4,794
5,0001
211,100
4,662
4,827
142,9461
8,276,901(100%)
148(100%)
حجمحقیقیتعداد
7,661,415(93%)
182(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
615,486(7%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 261,225,706 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.33سرانه فروش حقیقی: 196,628,953 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.75

سرور در دسترس نیستآخرین اخبار غسالم

نمایش اخبار قدیمی‌تر