قهکمت

قندهکمتان‌

1401/02/31 06:24:40
پایانی:7,590
(-4.52%)
آخرین:7,600
(-4.4%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1.98M
7,5608,340
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13,400
7,580
7,630
1,5601
12,708
7,570
7,660
28,4771
61,079,368
7,560
7,670
1,0001
2,188,569(16%)
146(98%)
حجمحقیقیتعداد
4,044,089(30%)
152(98%)
11,138,621(84%)
3(2%)
حجمحقوقیتعداد
9,283,101(70%)
3(2%)
سرانه خرید حقیقی: 113,775,607 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.56سرانه فروش حقیقی: 201,938,391 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.77
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
12
خرید
9
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
9
خرید
4
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
5
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,6763,8354,4624,773-
حمایت24,7734,8524,6715,732-
حمایت16,1866,3454,8806,32422,720
P7,2837,3627,2837,283-
مقاومت18,6968,85510,3198,24223,040
مقاومت29,7939,87210,5288,834-
مقاومت311,20611,36510,7379,793-


آخرین اخبار قهکمت

نمایش اخبار قدیمی‌تر