قهکمت

قندهکمتان‌

1401/07/10 02:41:57
پایانی:6,590
(-0.3%)
آخرین:6,280
(-4.99%)

تعداد معاملات:78
حجم:954,747
ارزش معاملات:6.27B
حجم مبنا:2.26M
6,2806,940
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
5667,749
6,280
6,480
130,6492
000
6,500
3,4661
000
6,600
2,0001
156,390(16%)
27(90%)
حجمحقیقیتعداد
954,747(100%)
30(100%)
798,357(84%)
3(10%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 38,170,744 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.18سرانه فروش حقیقی: 209,726,091 تومانقدرت فروش حقیقی: 5.49
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,0133,9604,3954,936-
حمایت24,9364,9104,5405,601-
حمایت15,7535,7004,6856,01119,710
P6,6766,6506,6766,676-
مقاومت17,4937,4408,4547,34119,910
مقاومت28,4168,3908,5997,751-
مقاومت39,2339,1808,7458,416-


آخرین اخبار قهکمت

نمایش اخبار قدیمی‌تر