قهکمت

قندهکمتان‌

1402/09/15 10:41:00
پایانی:11,460
(0.08%)
آخرین:11,500
(0.43%)

تعداد معاملات:32
حجم:256,642
ارزش معاملات:2.95B
حجم مبنا:1.33M
10,88012,020
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
3201,169
11,500
11,550
116,8585
29,739
11,450
11,560
22,7502
12,400
11,440
11,630
7,4931
43,531(17%)
7(88%)
حجمحقیقیتعداد
256,642(100%)
18(100%)
213,111(83%)
1(13%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 71,266,465 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.44سرانه فروش حقیقی: 163,395,406 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.29
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
4
خرید
12
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
6
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,1003,7504,7756,500-
حمایت26,5006,3255,1168,066-
حمایت18,2007,8505,4589,03329,460
P10,60010,42510,60010,600-
مقاومت112,30011,95014,34112,16630,160
مقاومت214,70014,52514,68313,133-
مقاومت316,40016,05015,02514,700-


آخرین اخبار قهکمت

نمایش اخبار قدیمی‌تر