غمینو

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
18
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
11
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,2804,8155,8877,890-
حمایت27,8907,6576,2459,528-
حمایت19,5709,1056,60210,54132,930
P12,18011,94712,18012,180-
مقاومت113,86013,39515,89713,81833,570
مقاومت216,47016,23716,25414,831-
مقاومت318,15017,68516,61216,470-

آخرین اخبار غمینو

نمایش اخبار قدیمی‌تر