خزر

فنرسازي‌زر

1401/04/09 15:12:35
پایانی:3,465
(-2.5%)
آخرین:3,454
(-2.81%)

تعداد معاملات:1,199
حجم:19.89M
ارزش معاملات:68.94B
حجم مبنا:4.32M
3,3413,767
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
123,000
3,450
3,455
13,5281
11,189
3,445
3,467
27,0001
110,000
3,435
3,478
4931
19,806,078(100%)
374(100%)
حجمحقیقیتعداد
19,896,078(100%)
389(100%)
90,000(0%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 183,497,487 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.04سرانه فروش حقیقی: 177,223,419 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.97
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
10
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
4
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-6,261-7,183-5,341-1,655-
حمایت2-1,655-2,116-4,7261,159-
حمایت11,107185-4,1122,89811,590
P5,7135,2525,7135,713-
مقاومت18,4767,55411,8528,52811,830
مقاومت213,08212,62112,46610,267-
مقاومت315,84514,92313,08113,082-


آخرین اخبار خزر

نمایش اخبار قدیمی‌تر