خزر

فنرسازي‌زر

1402/03/19 18:26:31
پایانی:6,660
(0.9%)
آخرین:6,550
(-0.75%)

تعداد معاملات:1,587
حجم:20.2M
ارزش معاملات:134B
حجم مبنا:2.25M
6,1407,060
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
520,804
6,550
6,580
76,9923
1352
6,540
6,590
52,5002
1114,400
6,520
6,600
19,1373
15,366,879(76%)
389(99%)
حجمحقیقیتعداد
19,856,879(98%)
526(100%)
4,833,200(24%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
343,200(2%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 263,093,609 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.05سرانه فروش حقیقی: 251,419,798 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.96
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
12
خرید
10
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
10
خرید
5
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,0633,0553,6374,236-
حمایت24,2364,2323,8315,126-
حمایت15,3935,3854,0255,67619,370
P6,5666,5626,5666,566-
مقاومت17,7237,7159,0747,45619,850
مقاومت28,8968,8929,2688,006-
مقاومت310,05310,0459,4628,896-


آخرین اخبار خزر

نمایش اخبار قدیمی‌تر