سرچشمه

سرمایه گذاری مس سرچشمه

1401/05/22 02:08:50
پایانی:4,107
(-3.06%)
آخرین:4,083
(-3.63%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
4,0264,448
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,442
4,079
4,099
9331
13,000
4,075
4,100
6,2502
15,000
4,073
4,119
2,0001
791,792(76%)
51(94%)
حجمحقیقیتعداد
1,047,556(100%)
52(100%)
255,764(24%)
3(6%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 63,762,544 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.77سرانه فروش حقیقی: 82,736,778 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.30
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,9582,8593,0633,465-
حمایت23,4653,4163,1313,777-
حمایت13,7743,6753,1993,96912,229
P4,2814,2324,2814,281-
مقاومت14,5904,4914,9664,59312,396
مقاومت25,0975,0485,0344,785-
مقاومت35,4065,3075,1035,097-


آخرین اخبار سرچشمه

نمایش اخبار قدیمی‌تر