تفیرو

مهندسی فیروزا

1401/11/08 09:21:34
پایانی:39,600
(0%)
آخرین:39,600
(0%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
38,85040,350
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
17316,916
40,350
000
110,000
39,650
000
5103,602
39,600
000
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت338,10038,10038,10038,100-
حمایت238,10038,10038,10038,100-
حمایت138,10038,10038,10038,100114,300
P38,10038,10038,10038,100-
مقاومت138,10038,10038,10038,100114,300
مقاومت238,10038,10038,10038,100-
مقاومت338,10038,10038,10038,100-


آخرین اخبار تفیرو

نمایش اخبار قدیمی‌تر