كرمان

س. توسعه و عمران استان كرمان

1402/03/18 12:11:01
پایانی:1,637
(-0.3%)
آخرین:1,619
(-1.4%)

تعداد معاملات:5,709
حجم:202M
ارزش معاملات:331B
حجم مبنا:17.04M
1,5281,756
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
114,093
1,619
1,620
286,61310
350,163
1,618
1,621
20,0001
61,200,000
1,615
1,622
170,6662
193,772,450(96%)
1,447(100%)
حجمحقیقیتعداد
202,799,425(100%)
1,740(100%)
9,026,975(4%)
5(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 219,215,964 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.15سرانه فروش حقیقی: 190,794,631 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.87
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
0
خرید
1
خنثی
0
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
1
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39479279581,029-
حمایت21,0291,0199691,076-
حمایت11,0721,0529791,1063,337
P1,1541,1441,1541,154-
مقاومت11,1971,1771,2501,2013,399
مقاومت21,2791,2691,2601,231-
مقاومت31,3221,3021,2711,279-


آخرین اخبار کرمان

نمایش اخبار قدیمی‌تر