کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

1401/05/18 18:21:05
پایانی:782
(-0.38%)
آخرین:773
(-1.52%)

تعداد معاملات:2,435
حجم:86.8M
ارزش معاملات:67.83B
حجم مبنا:1
738832
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
170,000
772
775
10,0001
5115,564
771
776
207,0002
171,740,654
770
777
40,0001
86,604,292(100%)
806(100%)
حجمحقیقیتعداد
86,804,292(100%)
665(100%)
200,000(0%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 84,025,504 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.82سرانه فروش حقیقی: 102,076,626 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.21
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
10
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3619591639745-
حمایت2745731655819-
حمایت18137856718652,636
P939925939939-
مقاومت11,0079791,0921,0132,675
مقاومت21,1331,1191,1081,059-
مقاومت31,2011,1731,1241,133-


آخرین اخبار کرمان

نمایش اخبار قدیمی‌تر