کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

1401/03/01 23:54:11
پایانی:1,016
(-0.87%)
آخرین:1,006
(-1.85%)

تعداد معاملات:7,071
حجم:318M
ارزش معاملات:322B
حجم مبنا:1
9641,086
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2201,592
1,005
1,009
107,4001
1200,000
1,004
1,010
481,93311
4203,800
1,003
1,012
62,9403
229,742,207(72%)
1,844(100%)
حجمحقیقیتعداد
314,430,753(99%)
1,624(100%)
88,288,546(28%)
3(0%)
حجمحقوقیتعداد
3,600,000(1%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 126,582,474 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.64سرانه فروش حقیقی: 196,712,835 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.55
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
18
خرید
8
خنثی
1
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
4
خرید
4
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3643680736719-
حمایت2719737755805-
حمایت18689057748582,993
P944962944944-
مقاومت11,0931,1301,2611,0303,058
مقاومت21,1691,1871,2801,083-
مقاومت31,3181,3551,2991,169-


آخرین اخبار کرمان

نمایش اخبار قدیمی‌تر