تجلی

تجلی توسعه معادن و فلزات

1402/09/15 10:44:50
پایانی:2,417
(-1.18%)
آخرین:2,395
(-2.08%)

تعداد معاملات:106
حجم:1.79M
ارزش معاملات:4.33B
حجم مبنا:1
2,3242,568
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
121,306
2,395
2,400
2,8801
210,000
2,394
2,402
4,8941
2250,000
2,393
2,404
90,0001
1,361,231(73%)
44(96%)
حجمحقیقیتعداد
1,868,937(100%)
47(100%)
507,706(27%)
2(4%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 74,774,893 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.78سرانه فروش حقیقی: 96,111,079 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.29


آخرین اخبار تجلی

نمایش اخبار قدیمی‌تر