سشمال

سیمان‌ شمال‌

1401/05/22 02:40:13
پایانی:8,080
(1%)
آخرین:8,210
(2.62%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1.96M
7,5208,480
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1518
8,140
8,210
2,8112
250,657
8,110
8,240
14,4221
1677
8,090
8,250
29,4031
762,198(50%)
63(98%)
حجمحقیقیتعداد
1,505,688(99%)
86(99%)
758,190(50%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
14,700(1%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 97,754,918 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.69سرانه فروش حقیقی: 141,464,640 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.45
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
12
خرید
10
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
10
خرید
5
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,5605,5856,0226,410-
حمایت26,4106,4226,1687,078-
حمایت17,3107,3356,3147,49124,370
P8,1608,1728,1608,160-
مقاومت19,0609,08510,1058,82824,690
مقاومت29,9109,92210,2519,241-
مقاومت310,81010,83510,3979,910-


آخرین اخبار سشمال

نمایش اخبار قدیمی‌تر