سشمال

سیمان‌ شمال‌

1402/09/06 09:21:53
پایانی:15,330
(0%)
آخرین:15,060
(-1.76%)

تعداد معاملات:1
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:974,659
14,26016,400
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
26,000
15,090
15,410
2,2401
335,479
15,080
15,420
1,2001
1307
15,060
15,440
3891
93(100%)
1(100%)
حجمحقیقیتعداد
93(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 1,425,690 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.00سرانه فروش حقیقی: 1,425,690 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
11
خرید
12
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
10
خرید
6
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39,3739,73511,00211,546-
حمایت211,54611,72711,42513,483-
حمایت114,44314,80511,84714,67951,620
P16,61616,79716,61616,616-
مقاومت119,51319,87522,83218,55352,080
مقاومت221,68621,86723,25419,749-
مقاومت324,58324,94523,67721,686-


آخرین اخبار سشمال

نمایش اخبار قدیمی‌تر