سشمال

سيمان‌ شمال‌

1401/04/16 21:38:02
پایانی:8,440
(-1.97%)
آخرین:8,330
(-3.25%)

تعداد معاملات:182
حجم:1.19M
ارزش معاملات:9.99B
حجم مبنا:1.77M
8,1009,120
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1627
8,260
8,330
1,0001
15,000
8,230
8,400
9,4001
33,705
8,210
8,420
16,6613
292,490(37%)
51(96%)
حجمحقیقیتعداد
650,044(83%)
43(96%)
492,954(63%)
2(4%)
حجمحقوقیتعداد
135,400(17%)
2(4%)
سرانه خرید حقیقی: 48,404,227 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.38سرانه فروش حقیقی: 127,590,031 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.64
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
8
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
4
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,7531,1252,5025,136-
حمایت25,1364,8222,9627,241-
حمایت17,2636,6353,4218,54127,820
P10,64610,33210,64610,646-
مقاومت112,77312,14515,35812,75128,170
مقاومت216,15615,84215,81714,051-
مقاومت318,28317,65516,27716,156-


آخرین اخبار سشمال

نمایش اخبار قدیمی‌تر