بورس۲۴
1403/04/20
15:57
شرح حال بورس در آخرین روز هفته

بورس ۲۴:پایانی ترین روز معاملاتی از هفته سوم تیر ماه با کاهش ۶۹ درصد از نمادها به پایان رسید. پس از خاتمه بازار ۴۷ صف خرید در مجموع به ارزش ۲۴۰ میلیارد تومان و ۶۶ صف فروش به ارزش ۱۸۵ میلیارد تومان در ماشین معاملات باقی ماند.

بورس۲۴ : پایانی ترین روز معاملاتی از هفته سوم تیر ماه با کاهش ۶۹ درصد از نمادها به پایان رسید. پس از خاتمه بازار ۴۷ صف خرید در مجموع به ارزش ۲۴۰ میلیارد تومان و ۶۶ صف فروش به ارزش ۱۸۵ میلیارد تومان در ماشین معاملات باقی ماند.


سهم حقیقی ها از کل خریدها در حالی به ۶۵ درصد رسید که در بخش فروش حضور ۷۹ درصدی داشتند.


خالص ارزش معاملات خرد به حدود ۲,۶۲۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به دیروز تغییر مثبت ۵ درصدی داشت. خودرو و ساخت قطعات، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی صدرنشین ارزش معاملات بودند.


شدت خروج پول خرد از بازار ۲۶ درصد بیشتر از دیروز بود و تراز پول حقیقی ها به منفی ۴۱۰ میلیارد تومان رسید. ۱۱ میلیارد تومان هم از صندوق های سهامی خروج یافت. صندوق های با درآمد ثابت اما ۱۱۲ میلیارد تومان از پول های خرد را جذب کردند.


ورازی، دپارس، سیدکو، خمحور، تجلیح، حپرتو، مبین، مارون، بفجر و کوثر بیشترین خریدهای حقیقی از حقوقی را تشکیل دادند. حقوقی ها عمدتا از خودرو، فملی، سفارس، وشهر، شپنا، فزر، وغدیر حفارس و شهر حمایت کردند.


شاخص کل حدود ۸ هزار واحد عقب نشست و به سطح ۲ میلیون و ۲۰۹ هزار واحد برگشت. فولاد، شپنا، کچاد، فارس، خودرو و شستا بیشترین تاثیر منفی و شپدیس عمده ترین اثر مثبت را بر آن داشتند.


شاخص هموزن نیز با افت حدود ۳ هزا رواحدی به محدوده ۷۰۶ هزار واحد رسید. شاخص فرابورس هم ۲۱۶ واحد از ارتفاع خود کم کرد.


امروز ۸۱ بلوک بر روی ۵۱ نماد با حجم ۱,۸۸۸ میلیونی و به ارزش ۸۶۶,۷ میلیارد تومان جا به جا شد. بزرگترین بلوک ها از لحاظ حجم شستا۲ با ۴۰۲ میلیون سهم و از نظر قیمت فولاد۲ با ۱۲۱,۸ میلیارد تومان بودند.


وضعیت بازار در تیر ماه- مبالغ به میلیارد تومان است

روز

ارزش معاملات خرد

برآیند ورود و خروج پول خرد

شاخص کل

شاخص هموزن

۲تیر

۱,۷۲۰

-۱۹۳

۲,۰۴۷,۹۱۵

۶۶۵,۹۷۳

۳تیر

۱,۹۰۰

-۳۳۵

۲,۰۵۲,۰۰۸

۶۶۵,۸۰۸

۴تیر

۱,۸۹۰

۹۶

۲,۰۶۵,۲۷۵

۶۶۸,۷۱۳

۶تیر

۱,۹۳۰

۱۲۳

۲,۰۸۵,۲۲۰

۶۷۳,۲۷۴

۹تیر

۲,۱۸۰

-۸۳

۲,۰۹۶,۰۲۴

۶۷۸,۶۶۱

۱۰تیر

۲,۳۵۵

-۸۰۰

۲,۰۷۲,۹۱۳

۶۶۸,۲۵۱

۱۱تیر

۱,۸۳۳

-۳۰۵

۲,۰۷۵,۱۴۵

۶۶۸,۱۵۳

۱۲تیر

۱,۹۲۰

-۱۱۸

۲,۰۹۰,۴۳۵

۶۷۳,۱۹۵

۱۳تیر

۲,۰۹۰

-۲۶۵

۲,۱۰۰,۶۶۲

۶۷۵,۰۴۷

۱۶تیر

۲,۹۴۰

۵۳۸

۲,۱۸۸,۸۴۹

۶۹۸,۰۹۸

۱۷تیر

۴,۸۷۰

-۱۷۱

۲,۲۲۶,۴۴۳

۷۰۹,۲۶۸

۱۸تیر

۳,۴۲۰

-۳۰۰

۲,۲۲۱,۳۰۹

۷۱۰,۰۷۳

۱۹تیر

۲,۴۹۰

-۳۲۳

۲,۲۱۷,۰۲۰

۷۰۹,۷۰۶

۲۰تیر

۲,۶۲۰

-۴۱۰

۲,۲۰۹,۲۰۶

۷۰۶,۹۰۲

مجموع

۳۴,۱۵۸

-۲,۵۴۶

۸.۰۷٪

۶.۱۸٪

صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

سقاین

۱.۱

۰.۵

۶

۱.۷۴

۲

حفارس

۴۱۵.۹

۹۷.۵

۶

۵.۷۳

۳

سیدکو

۳.۵

۷.۶

۶

۵.۸

۴

خمحور

۸۲.۸

۴۶.۵

۵.۹۹

۵.۹۴

۵

لخزر

۰.۱

۰.۰

۵.۹۹

۰.۱۲

۶

زفکا

۲۷.۱

۴.۹

۵.۹۹

۵.۹۹

۷

نمرینو

۱.۳

۵.۸

۵.۹۹

۵.۸۷

۸

خنور

۰.۸

۱.۷

۵.۹۸

۵.۹۸

۹

کساپا

۱۲.۲

۸.۶

۵.۹۸

۵.۶۸

۱۰

قلرست

۰.۲

۰.۱

۵.۹۸

۰.۴۷

۱۱

شفام

۲۰.۰

۲۱.۰

۵.۹۸

۴.۹۸

۱۲

واعتبار

۳۷.۳

۹.۸

۵.۹۸

۴

۱۳

غگلپا

۲.۲

۲.۷

۵.۹۷

۳.۹۲

۱۴

سفارس

۷.۸

۲۵.۸

۵.۹۷

۲.۹۴

۱۵

کرومیت

۲۹.۷

۵۳.۷

۵.۹۷

۵.۶۸

۱۶

زکشت

۲.۶

۵.۲

۵.۹۵

۵.۵۸

۱۷

دکوثر

۵.۸

۱۱.۴

۵.۹۵

۵.۶۸

۱۸

پارتا

۵.۱

۴.۱

۵.۹۴

۵.۶۸

۱۹

کسرام

۱۸.۴

۲۱.۰

۵.۹۲

۲.۵۱

۲۰

دامین

۱۴.۱

۱۳.۷

۵.۹۲

۵.۱۷

۲۱

سیتا

۵.۸

۶.۶

۵.۹۱

۳.۴۲

۲۲

غفارس

۸.۲

۸.۵

۵.۹۱

۴.۱

۲۳

خفنر

۱۳.۷

۱۰.۲

۵.۸۷

۴.۶۱

۲۴

غنوش

۱۴.۷

۱۶.۱

۵.۸۵

۱.۷۶

۲۵

فلات

۱.۹

۳.۰

۳

۳

۲۶

قشرین

۵.۶

۱.۹

۲.۹۹

۲.۵۲

۲۷

کورز

۱.۴

۰.۶

۲.۹۹

۰.۸۷

۲۸

آرمان

۰.۶

۰.۳

۲.۹۹

۰.۲۹

۲۹

ورازی

۹۲.۱

۱۳.۷

۲.۹۸

۲.۹۸

۳۰

وشهر

۱۳.۲

۱۹.۶

۲.۹۸

۲.۹۱

۳۱

سفاسی

۱.۳

۰.۵

۲.۹۸

۱.۷۱

۳۲

قنقش

۰.۱

۱.۲

۲.۹۸

۲.۱۴

۳۳

گپارس

۰.۰

۰.۰

۲.۹۸

۰.۰۶

۳۴

حگردش

۲.۳

۰.۶

۲.۹۸

۲.۹۴

۳۵

وثخوز

۷.۰

۸.۷

۲.۹۷

۰.۳۲

۳۶

دشیری

۰.۱

۱.۳

۲.۹۷

۰.۶۷

۳۷

ولانا

۰.۳

۰.۸

۲.۹۶

-۰.۴

۳۸

وشمال

۲.۶

۵.۳

۲.۹۶

۱.۹۲

۳۹

ثزاگرس

۰.۱

۱.۰

۲.۹۶

۰.۰۹

۴۰

واحیا

۱.۴

۰.۸

۲.۹۵

۰.۶۹

۴۱

کیسون

۳۴.۳

۶.۱

۲.۹۵

۲.۷۸

۴۲

کباده

۰.۴

۰.۵

۲.۹۴

۰.۸۲

۴۳

لپیام

۰.۲

۱.۱

۲.۹۲

۱.۵۱

۴۴

وسالت

۱۹.۰

۱۴.۳

۲.۸۸

۲.۸۸

۴۵

کابگن

۰.۱

۰.۲

۱.۹

۰.۲۱

۴۶

فاهواز

۲.۰

۱.۷

۱.۹

۱.۵۴

۴۷

نبروج

۰.۰

۰.۱

۱.۸۷

۰

صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

سجام

۱۶.۳

۵.۰

-۱.۵۷

۲

آپ

۷.۰

۲.۳

-۵.۹۹

-۵.۴

۳

بالبر

۰.۶

۱.۲

-۵.۹۹

-۳.۹

۴

تکشا

۰.۴

۱.۱

-۵.۹۸

-۳.۹

۵

ثامان

۷.۵

۲۰.۴

-۵.۹۷

-۴.۷۸

۶

زماهان

۰.۹

۲.۳

-۵.۹۶

-۵.۶۱

۷

کمرجان

۱۱.۱

۵.۶

-۵.۹۶

-۵.۴

۸

فن افزار

۹.۸

۱۲.۹

-۵.۹۵

-۴.۲۸

۹

درازک

۲.۱

۲.۱

-۵.۹۴

-۳.۵۴

۱۰

سدبیر

۲.۴

۷.۴

-۵.۸۸

-۵.۲۶

۱۱

گدنا

۱۲.۴

۷.۲

-۵.۸۷

-۵.۲۲

۱۲

مداران

۶.۳

۳.۰

-۵.۸۶

-۵.۸۶

۱۳

شفارا

۵.۸

۲.۳

-۲.۳

۱۴

سخواف

۰.۸

۰.۲

-۰.۲۴

۱۵

وسنا

۰.۰

۰.۰

۱۶

سکارون

۳.۱

۱.۲

-۲.۹۹

-۲.۰۸

۱۷

زنجان

۵.۳

۱.۱

-۲.۹۹

-۱.۵

۱۸

ممسنی

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۹

۰

۱۹

فبستم

۳.۱

۳.۴

-۲.۹۹

۱.۹۶

۲۰

ساذری

۰.۵

۰.۷

-۲.۹۸

-۱.۰۸

۲۱

پرسپولیس

۰.۷

۰.۱

-۲.۹۸

-۰.۱۷

۲۲

تپکو

۲۱.۴

۳.۸

-۲.۹۸

-۲.۸۱

۲۳

فبیرا

۰.۲

۰.۱

-۲.۹۸

-۲.۹۸

۲۴

آینده

۸.۴

۵.۲

-۲.۹۷

-۲.۹۷

۲۵

خبنیان

۶.۵

۱.۴

-۲.۹۷

-۱.۵۵

۲۶

وسدید

۳۵.۵

۷.۲

-۲.۹۷

-۲.۳۹

۲۷

خکاوه

۵.۰

۸.۴

-۲.۹۷

-۲.۶۳

۲۸

دی

۱۰۰.۶

۶.۹

-۲.۹۷

-۲.۸۲

۲۹

وسرمد

۳.۸

۰.۴

-۲.۹۶

-۰.۶۷

۳۰

حبندر

۰.۱

۰.۱

-۲.۹۶

-۰.۰۸

۳۱

خبازرس

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۶

۰

۳۲

گکیش

۰.۶

۰.۵

-۲.۹۶

-۰.۷۷

۳۳

رفاه

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۶

-۰.۰۵

۳۴

غشوکو

۲.۳

۱.۳

-۲.۹۶

-۲.۰۹

۳۵

تمحرکه

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۵

۰

۳۶

وبرق

۰.۴

۱.۲

-۲.۹۵

-۱.۵۵

۳۷

خپارس

۶۰.۳

۴.۸

-۲.۹۵

-۲.۸۳

۳۸

لخانه

۰.۲

۰.۳

-۲.۹۵

-۲.۹۵

۳۹

رتکو

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۵

۰

۴۰

کایتا

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۵

-۰.۱۱

۴۱

سنوین

۰.۱

۰.۱

-۲.۹۴

-۰.۱۴

۴۲

فافزا

۰.۱

۰.۵

-۲.۹۴

-۲.۷۷

۴۳

خصدرا

۱۲.۴

۲.۰

-۲.۹۴

-۲.۵۱

۴۴

شپلی

۳۶.۰

۳.۳

-۲.۹۲

-۱.۷۳

۴۵

غناب

۲.۸

۰.۳

-۲.۹

-۰.۴۳

۴۶

ودانا

۰.۱

۰.۰

-۲.۹

۰

۴۷

ولراز

۰.۰

۰.۰

-۲.۸۹

-۲.۸۹

۴۸

چنوپا

۰.۱

۰.۲

-۲.۸۷

-۰.۲۷

۴۹

بمیلا

۰.۰

۰.۰

-۲.۸۶

۰

۵۰

وارس

۰.۲

۰.۵

-۲.۸۶

-۰.۷۲

۵۱

وهنر

۰.۵

۰.۳

-۲.۸۴

-۲.۸۴

۵۲

تشتاد

۰.۰

۰.۰

-۲.۸۲

۰

۵۳

تپولا

۰.۰

۰.۰

-۲.۷۸

۰

۵۴

حاریا

۰.۰

۰.۰

-۱.۹۹

۰

۵۵

فسا

۰.۳

۰.۰

-۱.۹۹

۰

۵۶

شتولی

۰.۰

۰.۰

-۱.۹۷

۰

۵۷

وآیند

۳.۰

۲.۴

-۱.۹۶

-۱.۹۶

۵۸

فنرژی

۰.۰

۰.۰

-۱.۹۵

-۱.۹۵

۵۹

سفارود

۰.۰

۰.۰

-۱.۹۴

۰

۶۰

غمارگ

۷.۰

۰.۷

-۱.۹۲

-۱.۳۵

۶۱

کهرام

۰.۰

۰.۰

-۱.۹۲

۰

۶۲

شتهران

۰.۰

۰.۰

-۱.۹۲

۰

۶۳

شکف

۰.۱

۰.۱

-۱.۸۸

-۱.۸۸

۶۴

وزمین

۰.۳

۰.۱

-۰.۹۸

-۰.۹۸

۶۵

سپرمی

۰.۰

۰.۱

-۰.۹۲

-۰.۱۷

۶۶

پشاهن

۰.۰

۰.۰

-۰.۷۵

۰

معاملات بلوکی

ردیف

نماد

تعداد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

فولاد۲

۶

۲۳۴.۰

۱۲۱.۸

-۳.۵

-۱.۵۱

۲

وکار۲

۲

۳۵۹.۵

۱۰۰.۷

۰

۰

۳

شپدیس۲

۳

۵.۹

۹۷.۸

۰

۰.۰۱

۴

شپنا۲

۳

۹۹.۰

۵۵.۷

-۲.۰۹

-۱.۷۵

۵

شستا۲

۳

۴۰۲.۰

۴۷.۷

۰

-۰.۴۲

۶

فملی۲

۲

۵۸.۰

۴۴.۶

۰

۰

۷

آریان۲

۱

۱۱۱.۶

۳۹.۹

۴.۷۴

۴.۷۴

۸

ونوین۲

۴

۹۸.۰

۲۸.۲

۰

-۰.۷۲

۹

توسن۲

۱

۲۹.۹

۲۵.۵

-۲.۰۷

-۲.۰۷

۱۰

بوعلی۲

۲

۴.۰

۲۲.۷

-۰.۸۳

-۰.۶۵

۱۱

سهرمز۲

۲

۶.۵

۱۹.۸

-۰.۷۵

-۰.۶۳

۱۲

وکغدیر۲

۲

۱۳.۰

۱۹.۶

۰

۰

۱۳

وغدیر۲

۲

۷.۷

۱۷.۰

۰

۰

۱۴

وبملت۲

۲

۷۴.۰

۱۶.۵

-۱.۰۳

-۰.۷۱

۱۵

فارس۲

۲

۲۱.۰

۱۵.۸

-۰.۲۶

-۰.۹۲

۱۶

زاگرس۲

۲

۱.۳

۱۴.۴

-۰.۴۱

-۰.۴۱

۱۷

وتجارت۲

۱

۱۰۰.۰

۱۴.۲

-۳.۹۲

-۳.۹۲

۱۸

کوثر۲

۲

۵۵.۰

۱۳.۹

۱.۱۶

۰.۸

۱۹

سآبیک۲

۲

۴.۵

۱۱.۹

۰

۰

۲۰

فنورد۲

۲

۱۲.۰

۱۱.۶

-۰.۳۱

-۰.۳۱

۲۱

شاملا۲

۱

۴.۰

۹.۶

-۴.۶۹

-۴.۶۹

۲۲

فباهنر۲

۲

۱۸.۴

۸.۸

۰

۰

۲۳

غدیس۲

۳

۴.۶

۸.۲

۰.۶۲

۰.۴۳

۲۴

فخاس۲

۱

۲۰.۰

۸.۱

-۱.۰۵

-۱.۰۵

۲۵

تاصیکو۲

۱

۸.۰

۷.۶

-۰.۶۳

-۰.۶۳

۲۶

سیتا۲

۲

۵.۶

۶.۴

۳.۹۷

۴.۵۷

۲۷

تکاردان۲

۱

۲۴.۹

۶.۲

-۱.۵

-۱.۵

۲۸

سشرق۲

۱

۴.۰

۵.۶

۰

۰

۲۹

کمنگنز۲

۱

۸.۵

۴.۹

-۳.۰۱

-۳.۰۱

۳۰

سمازن۲

۱

۲.۰

۴.۹

۰.۹۱

۰.۹۱

۳۱

فخوز۲

۱

۱۳.۶

۴.۵

-۰.۸۴

-۰.۸۴

۳۲

رنیک۲

۱

۵.۰

۴.۳

-۲.۶۳

-۲.۶۳

۳۳

مبین۲

۱

۵.۰

۴.۰

۰.۲۵

۰.۲۵

۳۴

پتایر۲

۱

۱۶.۰

۳.۸

-۱.۸۱

-۱.۸۱

۳۵

جم پیلن۲

۱

۰.۲

۳.۵

۰

۰

۳۶

کگل۲

۱

۸.۰

۲.۸

-۱.۱۷

-۱.۱۷

۳۷

نوری۲

۱

۰.۲

۲.۸

-۰.۴

-۰.۴

۳۸

کاوه۲

۱

۳.۱

۲.۷

۰

۰

۳۹

سپاها۲

۱

۱.۳

۲.۵

۰

۰

۴۰

دشیمی۲

۱

۱.۰

۲.۴

-۱.۵۷

-۱.۵۷

۴۱

فسبزوار۲

۱

۰.۶

۲.۴

-۰.۴

-۰.۴

۴۲

کگهر۲

۱

۱.۵

۲.۴

۰

۰

۴۳

وخارزم۲

۱

۱۴.۰

۲.۳

-۰.۰۶

-۰.۰۶

۴۴

غپینو۲

۱

۷.۰

۲.۲

۰

۰

۴۵

آریا۲

۱

۰.۳

۲.۲

۰

۰

۴۶

شبهرن۲

۱

۱.۷

۲.۱

۰

۰

۴۷

ساروج۲

۱

۰.۶

۲.۰

۰

۰

۴۸

شاراک۲

۱

۰.۷

۲.۰

۰

۰

۴۹

شگویا۲

۱

۱.۶

۲.۰

-۰.۷۸

-۰.۷۸

۵۰

صبا۲

۱

۶.۹

۲.۰

۰

۰

۵۱

شنفت۲

۱

۳.۱

۲.۰

۰

۰

آخرین وضعیت بازدهی صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله با بیشترین ارزش معاملات (منبع:فیپیران)

نماد

تاریخ آغاز فعالیت

روزانه

هفتگی

ماهانه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

مدیر

اعتماد

۵اردیبهشت ۱۳۹۴

۰.۱۰٪

۰.۷۳٪

۲.۴۳٪

۶.۳۵٪

۱۳.۱۹٪

۲۷.۱۴٪

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

کارا

۱۶آبان ۱۴۰۰

۰.۱۰٪

۰.۵۱٪

۲.۲۲٪

۶.۵۸٪

۱۳.۳۸٪

۲۸.۲۸٪

سبدگردان کاریزما

افران

۲۱اسفند ۱۳۹۸

۰.۲۰٪

۰.۵۱٪

۲.۲۶٪

۶.۸۷٪

۱۳.۸۸٪

۲۹.۰۴٪

مشاور سرمایه گذاری ترنج

یاقوت

۲۰فروردین ۱۳۹۹

۰.۱۰٪

۰.۵۲٪

۲.۲۵٪

۶.۷۵٪

۱۳.۵۷٪

۲۸.۴۶٪

سبدگردان آگاه

لبخند

۲۰شهریور ۱۴۰۱

۰.۱۰٪

۰.۵۱٪

۲.۳۳٪

۷.۱۰٪

۱۴.۰۲٪

۲۹.۰۵٪

سبدگردان فارابی

همای

۳۱مرداد ۱۴۰۰

۰.۲۰٪

۰.۵۲٪

۲.۱۸٪

۶.۳۷٪

۱۲.۵۲٪

۲۴.۶۳٪

سبدگردان آگاه

سپر

۲۷شهریور ۱۳۹۹

۰.۱۰٪

۰.۴۷٪

۲.۵۱٪

۶.۶۸٪

۱۳.۳۱٪

۲۸.۳۰٪

سبدگردان اقتصاد بیدار

فیروزا

۹دی ۱۳۹۶

۰.۱۰٪

۰.۵۱٪

۲.۲۶٪

۶.۸۲٪

۱۴.۰۳٪

۲۹.۰۱٪

سبدگردان توسعه فیروزه

آخرین وضعیت بازدهی صندوق های سهامی با بیشترین ارزش معاملات (منبع:فیپیران)

نماد

تاریخ آغاز فعالیت

روزانه

هفتگی

ماهانه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

مدیر

اهرم

۳۰آذر ۱۴۰۰

-۳.۱۰٪

۸.۱۸٪

۱۱.۸۱٪

-۸.۰۲٪

-۳.۸۳٪

-۵.۲۳٪

سبدگردان کاریزما

شتاب

۱۷خرداد ۱۴۰۲

-۳.۰۰٪

۹.۳۴٪

۱۷.۵۳٪

-۱۰.۰۲٪

-۵.۲۲٪

-۶.۲۲٪

سبدگردان آگاه

توان

۱۶آبان ۱۴۰۱

-۲.۷۰٪

۹.۰۹٪

۱۲.۶۳٪

-۹.۲۸٪

-۴.۸۱٪

-۴.۴۵٪

سبدگردان مفید

دارا یکم

۴تیر ۱۳۹۹

-۲.۷۰٪

۳.۳۱٪

۹.۵۳٪

-۵.۳۱٪

-۳.۲۴٪

-۱.۷۳٪

تامین سرمایه بانک مسکن

جهش

۷تیر ۱۴۰۲

-۳.۷۰٪

۱۱.۵۴٪

۱۶.۰۵٪

-۱۳۱۴.۰۰٪

-۹.۷۲٪

-۱.۸۹٪

سبدگردان فارابی

موج

۲۲آبان ۱۴۰۲

-۴.۱۰٪

۱۶.۲۴٪

۳۰.۶۲٪

۰.۲۲٪

۷.۶۹٪

سبدگردان توسعه فیروزه

پالایش

۹آذر ۱۳۹۹

-۱.۷۰٪

۴.۳۳٪

۷.۷۳٪

-۵.۵۸٪

۲.۵۴٪

۳.۶۲٪

تامین سرمایه نوین

دریا

۲۱آذر ۱۴۰۱

-۰.۲۰٪

۶.۲۶٪

۱۰.۵۶٪

-۱.۹۹٪

-۲.۲۸٪

۰.۶۶٪

سبدگردان توسعه فیروزه

کاریس

۱۵مهر ۱۳۹۲

-۰.۳۱

۵.۴۴

۹.۸۶

-۱.۲۳

۲.۱۳

۳.۵۴

سبدگردان کاریزما

سرو

۲تیر ۱۳۹۸

-۰.۹۰٪

۵.۰۶٪

۷.۹۰٪

-۰.۹۵٪

۵.۲۱٪

۱۱.۰۹٪

مشاور سرمایه گذاری ترنج

1
2
3
4
5
6
7
انتهای خبر

0
0