شپدیس

پتروشیمی پردیس

1402/09/15 11:00:52
پایانی:170,150
(0.15%)
آخرین:169,920
(0.01%)

تعداد معاملات:649
حجم:471,632
ارزش معاملات:80.28B
حجم مبنا:600,060
158,000181,780
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2299
169,910
169,920
3921
35,111
169,900
169,990
1,1422
41,222
169,890
170,000
11,8727
255,786(51%)
232(99%)
حجمحقیقیتعداد
394,030(79%)
205(98%)
242,255(49%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
104,011(21%)
4(2%)
سرانه خرید حقیقی: 187,594,775 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.57سرانه فروش حقیقی: 327,044,900 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.74
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
14
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
3
خرید
8
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت399,21395,540106,595124,996-
حمایت2124,996123,160110,282141,888-
حمایت1143,433139,760113,966152,324486,000
P169,216167,380169,216169,216-
مقاومت1187,653183,980209,773186,108488,870
مقاومت2213,436211,600213,457196,544-
مقاومت3231,873228,200217,145213,436-


آخرین اخبار شپدیس

نمایش اخبار قدیمی‌تر