شپدیس

پتروشیمی پردیس

1400/10/28 01:36:58
پایانی:149,490
(-1.15%)
آخرین:146,000
(-3.46%)

تعداد معاملات:1,694
حجم:1.14M
ارزش معاملات:171B
حجم مبنا:626,645
143,680158,800
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
135
145,790
146,000
7351
2700
145,780
146,120
4381
2144
145,770
146,400
2,3751
886,470(77%)
656(99%)
حجمحقیقیتعداد
629,137(55%)
403(98%)
260,031(23%)
7(1%)
حجمحقوقیتعداد
517,364(45%)
7(2%)
سرانه خرید حقیقی: 202,009,756 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.87سرانه فروش حقیقی: 233,373,920 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.16
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت381,64673,05085,970116,083-
حمایت2116,083111,78590,280135,825-
حمایت1133,326124,73094,585148,021451,610
P167,763163,465167,763167,763-
مقاومت1185,006176,410206,554187,505460,090
مقاومت2219,443215,145210,859199,701-
مقاومت3236,686228,090215,170219,443-


آخرین اخبار شپدیس

نمایش اخبار قدیمی‌تر