شپدیس

پتروشیمی پردیس

1402/09/06 09:15:20
پایانی:166,220
(0.01%)
آخرین:166,570
(0.22%)

تعداد معاملات:47
حجم:12,885
ارزش معاملات:2.15B
حجم مبنا:606,686
154,570177,830
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
23,712
166,570
167,150
1,8012
1450
166,380
167,180
5,9731
14,950
166,370
167,190
5632
1,487(11%)
11(92%)
حجمحقیقیتعداد
6,098(47%)
17(89%)
11,455(89%)
1(8%)
حجمحقوقیتعداد
6,844(53%)
2(11%)
سرانه خرید حقیقی: 22,469,921 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.38سرانه فروش حقیقی: 59,624,091 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.65
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
14
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
3
خرید
8
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت399,21395,540106,595124,996-
حمایت2124,996123,160110,282141,888-
حمایت1143,433139,760113,966152,324486,000
P169,216167,380169,216169,216-
مقاومت1187,653183,980209,773186,108488,870
مقاومت2213,436211,600213,457196,544-
مقاومت3231,873228,200217,145213,436-


آخرین اخبار شپدیس

نمایش اخبار قدیمی‌تر