زفکا

کشت و دامداری فکا

1402/09/06 09:15:22
پایانی:17,250
(-0.63%)
آخرین:17,220
(-0.8%)

تعداد معاملات:15
حجم:9,658
ارزش معاملات:166M
حجم مبنا:1
16,15018,570
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2912
17,100
17,220
981
11,000
17,090
17,250
3,6401
1333
17,000
17,260
7,6322
9,658(100%)
6(100%)
حجمحقیقیتعداد
9,658(100%)
7(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 27,766,750 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.17سرانه فروش حقیقی: 23,800,071 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.86
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
11
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
6
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,5508,81010,67512,020-
حمایت212,02012,15011,29714,869-
حمایت116,01016,27011,91816,63059,100
P19,48019,61019,48019,480-
مقاومت123,47023,73028,08122,32959,900
مقاومت226,94027,07028,70224,090-
مقاومت330,93031,19029,32526,940-


آخرین اخبار زفکا

نمایش اخبار قدیمی‌تر