کایتا

ایتالران‌

1401/02/31 06:51:03
پایانی:36,400
(0%)
آخرین:37,000
(1.64%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:274,726
35,35037,450
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
432,750
37,000
000
1150
36,350
000
1250
36,200
000
159,853(100%)
86(100%)
حجمحقیقیتعداد
159,853(100%)
67(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 67,658,711 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.78سرانه فروش حقیقی: 86,845,510 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.28
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
14
خرید
10
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
5
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت322,33323,80026,00025,266-
حمایت225,26626,00026,73328,628-
حمایت131,13332,60027,46630,705109,000
P34,06634,80034,06634,066-
مقاومت139,93341,40046,53337,428111,000
مقاومت242,86643,60047,26639,505-
مقاومت348,73350,20048,00042,866-


آخرین اخبار کایتا

نمایش اخبار قدیمی‌تر