فنرژی

گسترش صنایع انرژی آذرآب

1401/05/18 18:57:39
پایانی:7,680
(1.45%)
آخرین:7,720
(1.98%)

تعداد معاملات:123
حجم:521,165
ارزش معاملات:4.01B
حجم مبنا:670,242
7,4207,720
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
6258,233
7,720
000
1122,771
7,710
000
1655
7,690
000
521,165(100%)
35(100%)
حجمحقیقیتعداد
521,165(100%)
52(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 114,358,491 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.49سرانه فروش حقیقی: 76,972,061 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.67
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
9
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36,1666,2506,4756,533-
حمایت26,5336,5756,5506,877-
حمایت17,0667,1506,6257,08922,540
P7,4337,4757,4337,433-
مقاومت17,9668,0508,5747,77722,800
مقاومت28,3338,3758,6497,989-
مقاومت38,8668,9508,7258,333-


آخرین اخبار فنرژی

نمایش اخبار قدیمی‌تر