پارتا

مجتمع صنعتی آرتاویل تایر

1402/09/15 10:44:11
پایانی:6,650
(4.23%)
آخرین:6,670
(4.54%)

تعداد معاملات:923
حجم:14.09M
ارزش معاملات:93.79B
حجم مبنا:1
6,0706,690
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1894
6,680
6,690
657,1724
4114,185
6,670
000
268,459
6,660
000
13,979,418(99%)
319(99%)
حجمحقیقیتعداد
14,070,967(100%)
270(100%)
121,550(1%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
30,001(0%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 291,420,469 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.84سرانه فروش حقیقی: 346,562,705 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.19


آخرین اخبار پارتا

نمایش اخبار قدیمی‌تر