پارتا

مجتمع صنعتی آرتاویل تایر

1401/05/18 17:28:41
پایانی:6,980
(-0.14%)
آخرین:6,850
(-2%)

تعداد معاملات:98
حجم:167,994
ارزش معاملات:1.14B
حجم مبنا:2.14M
6,6507,330
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
21,777
6,740
6,840
6,5381
34,960
6,710
6,850
12,8691
112,000
6,680
6,870
96,0002
159,474(95%)
32(94%)
حجمحقیقیتعداد
167,994(100%)
21(100%)
8,520(5%)
2(6%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 34,785,266 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.62سرانه فروش حقیقی: 55,838,005 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.61


آخرین اخبار پارتا

نمایش اخبار قدیمی‌تر