پارتا

مجتمع صنعتی آرتاویل تایر

1403/01/06 12:27:46
پایانی:6,820
(0%)
آخرین:6,920
(1.46%)

تعداد معاملات:0
حجم:333,976
ارزش معاملات:2.34B
حجم مبنا:2.48M
6,4807,160
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
110,000
6,600
7,180
8,7271
000
7,350
2,5001
000
7,510
7001
329,706(99%)
16(94%)
حجمحقیقیتعداد
333,976(100%)
20(100%)
4,270(1%)
1(6%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 140,537,182 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.23سرانه فروش حقیقی: 113,885,816 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.81


آخرین اخبار پارتا

نمایش اخبار قدیمی‌تر