پرتو

صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س

1402/09/15 10:41:00
پایانی:14,817
(0.01%)
آخرین:14,815
(0%)

تعداد معاملات:3
حجم:40,000
ارزش معاملات:592M
حجم مبنا:1
13,33416,296
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
25,496
14,805
14,870
1,6891
120,000
14,625
14,880
15,0001
120,000
14,620
14,885
15,0001
0(0%)
0(0%)
حجمحقیقیتعداد
40,000(100%)
2(100%)
40,000(100%)
1(100%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: تومانقدرت خرید حقیقی: سرانه فروش حقیقی: 296,340,000 تومانقدرت فروش حقیقی:


آخرین اخبار پرتو

نمایش اخبار قدیمی‌تر