پرتو

صندوق س. پرتو پايش پيشرو-س

1402/12/11 04:34:38
پایانی:14,513
(2.11%)
آخرین:14,370
(1.11%)

تعداد معاملات:4
حجم:1,193
ارزش معاملات:17.31M
حجم مبنا:1
12,79115,633
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
220,155
14,370
14,371
471
120,000
14,365
14,614
50,0702
120,000
14,360
14,615
14,3051
1,148(96%)
3(75%)
حجمحقیقیتعداد
498(42%)
2(67%)
45(4%)
1(25%)
حجمحقوقیتعداد
695(58%)
1(33%)
سرانه خرید حقیقی: 5,553,641 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.54سرانه فروش حقیقی: 3,613,737 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.65


آخرین اخبار پرتو

نمایش اخبار قدیمی‌تر