سفارس

سیمان فارس و خوزستان

1402/09/15 10:42:56
پایانی:40,060
(0.3%)
آخرین:40,060
(0.3%)

تعداد معاملات:371
حجم:1.78M
ارزش معاملات:71.49B
حجم مبنا:2.25M
37,15042,730
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
19,104
39,640
40,150
8682
1416
39,630
40,200
8,2571
120,000
39,620
40,400
2,5002
249,798(14%)
64(97%)
حجمحقیقیتعداد
1,175,169(66%)
118(96%)
1,543,526(86%)
2(3%)
حجمحقوقیتعداد
618,155(34%)
5(4%)
سرانه خرید حقیقی: 156,357,935 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.39سرانه فروش حقیقی: 398,959,916 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.55
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
9
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت319,85021,77525,03724,450-
حمایت224,45025,41226,12529,435-
حمایت132,90034,82527,21232,514124,330
P37,50038,46237,50037,500-
مقاومت145,95047,87555,48742,485125,550
مقاومت250,55051,51256,57445,564-
مقاومت359,00060,92557,66250,550-


آخرین اخبار سفارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر