سفارس

سیمان فارس و خوزستان

1401/05/22 07:22:44
پایانی:16,390
(0%)
آخرین:16,360
(-0.18%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:2.25M
15,41017,370
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
360,334
16,370
16,580
14,0001
13,460
16,310
16,600
10,7932
4231,471
16,300
16,620
4,3252
570,662(78%)
95(99%)
حجمحقیقیتعداد
734,662(100%)
138(100%)
164,000(22%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 98,454,212 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.13سرانه فروش حقیقی: 87,254,421 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.89
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
13
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت311,96611,74012,51013,733-
حمایت213,73313,62012,76614,909-
حمایت115,04614,82013,02315,63648,760
P16,81316,70016,81316,813-
مقاومت118,12617,90019,69617,98949,530
مقاومت219,89319,78019,95318,716-
مقاومت321,20620,98020,21019,893-


آخرین اخبار سفارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر