بورس۲۴
1402/09/12
15:29
روزی که شاخص سازها هم به صف خرید رسیدند

در نیمه دوم بازار امروز، تقاضا تقویت شد و ۷۱ درصد از نمادها سبزپوش شدند. حدود ۲۸ درصد از نمادهای سبزپوش امروز از ۳ تا بیش از ۵ درصد افزایش قیمت را تجربه کردند.

بورس۲۴ : امروز بازار رو به بالایی را تجربه کردیم. با وجود اینکه در یک ساعت ابتدایی عمده حقیقی ها فروشنده بودند و سهم بیشتری از کل فروش ها نسبت به کل خریدها داشتند. بیش از نیمی از نمادها نیز منفی بودند. اما در نیمه دوم تقاضا تقویت شد و ۷۱ درصد از نمادها سبزپوش شدند. حدود ۲۸ درصد از نمادهای سبزپوش امروز از ۳ تا بیش از ۵ درصد افزایش قیمت را تجربه کردند. در کل ۸۱ درصد از کل خریدها و ۷۴ درصد از کل فروش ها به دست حقیقی ها انجام شد. پس از خاتمه بازار ۷۴ صف خرید و ۳۹ صف فروش در ماشین معاملات باقی ماند. نسبت به روزهای اخیر بر تعداد سرخطی های خرید اندکی افزوده شده و در مقابل از تعداد سرخطی های فروش کاسته شده است.


خالص ارزش معاملات خرد با ۲۵ درصد افزایش نسبت به دیروز به محدوده ۶,۸۵۰ میلیارد تومان رسید. بیشترین معاملات مربوط به گروه های فلزات اساسی، خودرو و ساخت قطعات، بانک ها و موسسات، انبوه سازی و محصولات شیمیایی بود.


حقیقی ها ۵۰۶ میلیارد تومان سرمایه وارد بازار کردند اما از صندوق های با درآمد ثابت بیش از ۸۷۰ میلیارد تومان بیرون کشیدند.


ارزش معاملات خرد با در نظر گرفتن صندوق های سهامی قابل معامله به حدود ۸,۳۴۰ میلیارد تومان افزایش یافت. این رقم دیروز حدود ۶,۴۰۰ میلیارد تومان بود. این مبلغ بالاترین رقم طی ۶ ماه اخیر به شمار می رود. با این حساب تراز پول خرد روز جاری مثبت ۶۲۰ میلیارد تومان بود.


در صنایع فلزات اساسی، مخابرات و خودرو و ساخت قطعات شاهد بیشترین ورود نقدینگی از سوی حقیقی ها بودیم. صنایع انبوه سازی، سیمان و زراعت نیز بیشترین حمایت سهامداران عمده را تجربه کردند.


از بین نمادها اخابر، فولاد، خبنیان، حآفرین، فصباح، وبصادر، فملی و شستا صدرنشین خریدهای حقیقی از حقوقی شدند. حقوقی ها عمدتا از ونوین، خساپا، کرمان، سفار، گلدیرا، وغدیر و وبملت حمایت کردند.


شاخص کل امروز بیش از ۳۳ هزار واحد رشد کرد و به ارتفاع ۲ میلیون و ۱۲۱ هزار واحد دست یافت. نمادهای فولاد، فملی، شستا، ومعادن، وغدیر، اخابر و رمپنا بیشترین نقش آفرینی را در این صعود داشتند.


شاخص هموزن نیز بالغ بر ۲ هزار و ۷۰۰ واحد بالا رفت و به سطح ۷۳۱ هزار واحد رسید. شاخص فرابورس هم ۱۳۹ واحد رشد کرد و به محدوده ۲۵ هزار و ۷۳۰ واحد ارتقا یافت. آریا، هرمز، خاور، شگویا، تجلی، زاگرس و انتخاب عمده ترین نقش را در افزایش ارتفاع نماگر فرابورس ایفا کردند.


پرتراکنش ترین نمادهای بورسی به ترتیب فولاد، شستا، فملی، وبصادر، خگستر، اخابر و حکشتی و در بازار فرابورس به ترتیب کرومیت، فصبا، کرمان، خاور، حآفرین، بمولد و گدنا بودند.


در بازار امروز شاهد انجام معامله بلوکی بر روی ۲۷ نماد بودیم. وتجارت با ۹۰ میلیون برگه سهم از لحاظ حجم و زاگرس با ۶۳ میلیارد تومان از نظر ارزش بزرگترین آن ها بودند.


وضعیت بازار در آذر ماه- مبالغ به میلیارد تومان است

روز

ارزش معاملات خرد

برآیند ورود و خروج پول خرد

شاخص کل

شاخص هموزن

۱آذر

۳,۷۰۰

۹۴

۲,۰۲۲,۳۹۰

۷۰۶,۲۷۵

۴آذر

۳,۷۲۰

۴۳

۲,۰۲۰,۰۱۷

۷۰۵,۷۳۱

۵آذر

۳,۸۵۰

-۶۶

۲,۰۲۴,۴۶۱

۷۰۸,۶۴۸

۶آذر

۳,۸۰۰

-۱۹۰

۲,۰۲۶,۰۹۵

۷۱۰,۸۲۵

۷آذر

۳,۸۵۰

-۲۶۵

۲,۰۳۱,۹۰۳

۷۱۲,۰۷۴

۸آذر

۴,۹۳۰

۲۶۸

۲,۰۶۰,۳۷۷

۷۲۰,۶۴۵

۱۱آذر

۵,۴۵۰

۱۴۰

۲,۰۸۷,۷۷۷

۷۲۸,۷۱۸

۱۲آذر

۶,۸۵۰

۵۰۶

۲,۱۲۱,۱۸۵

۷۳۱,۴۴۴

مجموع

۳۶,۱۵۰

۵۳۰

۵.۰٪

۴.۰٪

صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

ومعادن

۷۳.۱

۳۶.۶

۷

۵.۲۵

۲

حآفرین

۲۷۴.۹

۷۲.۵

۷

۶.۶۳

۳

آ س پ

۶.۳

۹.۷

۶.۹۹

۶.۱۶

۴

فخوز

۵۸.۸

۲۰.۳

۶.۹۸

۴.۷۶

۵

ونفت

۴۹.۳

۲۶.۸

۶.۹۸

۵.۲۳

۶

پترول

۲۵۷.۴

۵۱.۸

۶.۹۸

۴.۷۴

۷

کفرا

۷.۱

۷.۶

۶.۹۷

۴.۰۲

۸

اخابر

۲۳۱.۱

۲۷۱.۲

۶.۹۷

۶.۳۴

۹

آسیا

۲۱۶.۹

۴۶.۵

۶.۹۷

۶.۶۷

۱۰

کرمان

۶۸۱.۳

۹۴.۷

۶.۹۵

۳.۸۱

۱۱

فولاد

۵۶۰.۲

۳۳۰.۹

۶.۹۵

۵.۳۵

۱۲

کمرجان

۱۱.۷

۷.۵

۶.۹۴

۵.۲۹

۱۳

رمپنا

۳۲.۹

۴۳.۵

۶.۹۳

۵.۲۵

۱۴

کسرا

۵۷.۸

۴۰.۰

۶.۸۸

۵.۹۶

۱۵

زماهان

۱۱.۹

۹.۷

۶.۸۷

۵.۴۵

۱۶

فملی

۲۱۸.۰

۱۶۲.۹

۶.۸۷

۴.۹۱

۱۷

سیتا

۴.۵

۸.۳

۵

۵

۱۸

وملل

۱۷.۲

۵.۳

۴.۹۹

۴.۹۶

۱۹

فرود

۶۹.۳

۲۹.۶

۴.۹۹

۳.۵۴

۲۰

بکابل

۴.۰

۱۱.۳

۴.۹۹

۴.۴۴

۲۱

همراه

۵۸.۱

۳۰.۷

۴.۹۹

۴.۵۷

۲۲

غدانه

۲۷.۲

۱۷.۱

۴.۹۹

۴.۴۹

۲۳

کخاک

۲.۷

۴.۰

۴.۹۸

۴.۵

۲۴

زپارس

۳.۴

۱۳.۴

۴.۹۸

۴.۳۵

۲۵

غچین

۲۴.۶

۱۱.۴

۴.۹۸

۳.۴۸

۲۶

غفارس

۳.۳

۴.۰

۴.۹۸

۳.۶۳

۲۷

وپارس

۵۱۰.۶

۹۵.۹

۴.۹۸

۳.۸۷

۲۸

امید

۳۰.۴

۱۱.۱

۴.۹۸

۳.۷۴

۲۹

شستا

۱,۰۶۳.۴

۱۳۴.۹

۴.۹۸

۳.۴۳

۳۰

لخزر

۱.۷

۲.۵

۴.۹۸

۴.۱۶

۳۱

خاذین

۸۲.۴

۲۸.۹

۴.۹۸

۳.۲۷

۳۲

ثشرق

۴.۱

۱۰.۶

۴.۹۸

۴.۶۶

۳۳

پلاسک

۱۵.۳

۱۳.۳

۴.۹۶

۲.۶

۳۴

غگرجی

۵۶.۱

۱۳.۵

۴.۹۶

۴.۶۶

۳۵

دعبید

۱۳.۴

۲۱.۰

۴.۹۶

۴.۹۶

۳۶

خکرمان

۳۰.۲

۱۶.۴

۴.۹۵

۳.۴۳

۳۷

پی پاد

۶.۱

۸.۵

۴.۹۴

۴.۹۴

۳۸

حکشتی

۹۹.۴

۱۱۹.۷

۴.۹۳

۴.۱۵

۳۹

قشیر

۱۵.۱

۱۴.۱

۴.۹۲

۴.۷

۴۰

فلامی

۲.۹

۳.۲

۴.۹۱

۴.۱۵

۴۱

کرومیت

۴۳.۵

۴۰.۸

۴.۹۱

۴.۶۸

۴۲

شملی

۷.۵

۶.۲

۴.۹

۴.۱۵

۴۳

تاصیکو

۱۹.۲

۱۶.۳

۴.۸۹

۳.۶۷

۴۴

سباقر

۰.۱

۰.۲

۳

۰.۳

۴۵

خصدرا

۴۶.۰

۱۰.۲

۲.۹۹

۲.۱۱

۴۶

وحکمت

۴.۲

۱.۱

۲.۹۹

۲.۷۵

۴۷

ولانا

۰.۷

۱.۸

۲.۹۹

۲.۶۱

۴۸

وحافظ

۲۲.۴

۱۰.۴

۲.۹۸

۲.۹۸

۴۹

تپکو

۱۰.۴

۲.۹

۲.۹۸

۲.۹۸

۵۰

وایرا

۲.۳

۱.۳

۲.۹۸

۱.۹۳

۵۱

فن آوا

۲.۰

۰.۹

۲.۹۸

۱.۲۳

۵۲

مرقام

۲.۶

۲.۳

۲.۹۸

۲.۰۶

۵۳

دهدشت

۱.۱

۱.۷

۲.۹۷

۲.۴۶

۵۴

کازرو

۰.۹

۱.۴

۲.۹۷

۱.۱۵

۵۵

خودکفا

۱۸.۴

۱۶.۵

۲.۹۷

۲.۹۷

۵۶

خلیبل

۲.۵

۰.۸

۲.۹۷

۰.۹۳

۵۷

کیسون

۱۱۱.۵

۲۵.۰

۲.۹۷

۲.۳۸

۵۸

حبندر

۱.۲

۲.۰

۲.۹۶

۲.۹

۵۹

پلاست

۰.۱

۰.۲

۲.۹۵

۰.۲۶

۶۰

قیستو

۰.۸

۰.۹

۲.۹۵

۱.۱۸

۶۱

شپترو

۳۶.۷

۶.۹

۲.۹۵

۱.۹۷

۶۲

وسنا

۴.۳

۸.۱

۲.۹۵

۲.۴

۶۳

واحیا

۴.۶

۴.۰

۲.۹۵

۲.۸۳

۶۴

خپارس

۱۹۵.۲

۲۳.۹

۲.۹۴

۲.۶

۶۵

ممسنی

۰.۴

۰.۵

۲.۹۳

۰.۷۷

۶۶

لازما

۰.۰

۰.۲

۲.۹۱

۰.۲۷

۶۷

لپیام

۰.۳

۱.۵

۲.۹۱

۲.۰۵

۶۸

وثخوز

۰.۰

۰.۱

۲.۹

۰.۱

۶۹

رتکو

۱.۲

۲.۵

۲.۹

۲.۱۷

۷۰

خعمرا

۴.۹

۳.۰

۲.۸۵

۲.۵۱

۷۱

وهنر

۱۹.۶

۱۲.۱

۲.۸۴

۲.۸۴

۷۲

کابگن

۰.۰

۰.۰

۱.۹۸

۱.۹۸

۷۳

نبروج

۰.۰

۰.۰

۱.۹۸

۱.۹۸

۷۴

وملت

۰.۹

۰.۳

۱.۹۸

۰.۶۲

صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

غالبر

۱.۰

۸.۲

-۴.۹۹

-۴.۲۷

۲

لابسا

۵.۳

۵.۰

-۴.۹۷

-۴.۷۷

۳

بایکا

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۹

۰

۴

پشاهن

۰.۰

۰.۱

-۲.۹۹

-۰.۰۸

۵

معیار

۰.۶

۰.۹

-۲.۹۹

-۱.۴۶

۶

شلیا

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۹

۰

۷

وشمال

۱.۳

۳.۱

-۲.۹۹

-۰.۶

۸

بازرگام

۲.۹

۲.۷

-۲.۹۸

۰.۲۱

۹

ثقزوی

۰.۸

۱.۲

-۲.۹۸

-۱.۸۵

۱۰

قنقش

۰.۰

۰.۳

-۲.۹۸

-۰.۴۸

۱۱

وفتخار

۱۲.۳

۲.۸

-۲.۹۸

-۲.۳۹

۱۲

وآتوس

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۷

-۲.۹۷

۱۳

دحاوی

۳.۸

۴.۵

-۲.۹۷

-۲.۸۹

۱۴

ویسا

۱۲.۷

۱۰.۰

-۲.۹۶

-۲.۸۴

۱۵

وجامی

۱۲.۹

۲.۶

-۲.۹۶

-۲.۴۸

۱۶

وکادو

۴.۹

۴.۳

-۲.۹۶

-۱.۴۸

۱۷

آرمان

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۵

-۲.۹۵

۱۸

ثنظام

۰.۱

۰.۴

-۲.۹۵

-۰.۴۵

۱۹

کورز

۴.۲

۲.۶

-۲.۹۵

-۲.۸

۲۰

کارام

۱.۰

۰.۶

-۲.۹۵

-۰.۹۸

۲۱

قشرین

۰.۳

۰.۳

-۲.۹۴

-۰.۴۷

۲۲

ساذری

۱.۴

۱.۵

-۲.۹۴

-۲.۲۳

۲۳

خفناور

۰.۱

۰.۳

-۲.۹۳

-۰.۳۹

۲۴

چنوپا

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۲

-۲.۹۲

۲۵

خفولا

۰.۱

۰.۷

-۲.۹۲

-۱.۰۴

۲۶

فبستم

۰.۱

۰.۱

-۲.۹۱

-۰.۱۸

۲۷

وارس

۱.۴

۵.۷

-۲.۹

-۲.۶۷

۲۸

فکمند

۰.۰

۰.۰

-۲.۸۶

۰

۲۹

ثعتما

۰.۰

۰.۰

-۲.۸۶

۰

۳۰

فلات

۰.۱

۰.۳

-۲.۷۸

-۰.۴۶

۳۱

گشان

۲.۴

۶.۵

۳۲

شصفها

۰.۰

۰.۱

-۱.۹۹

-۰.۰۵

۳۳

رفاه

۰.۵

۱۰.۲

-۱.۹۹

-۱.۹۴

۳۴

شتولی

۰.۱

۰.۲

-۱.۹۷

-۰.۳۲

۳۵

شکف

۰.۳

۰.۸

-۱.۹۵

-۱.۵

۳۶

وآیند

۱۳.۷

۲۰.۲

-۱.۹۵

-۱.۰۸

۳۷

شتهران

۰.۰

۰.۰

-۱.۹۳

۰

۳۸

سپرمی

۰.۰

۰.۰

۳۹

فسدید

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۹

-۰.۹۹

معاملات بلوکی

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

وتجارت۲

۹۰.۰

۲۱.۶

۰.۷۱

۰.۳۳

۲

فملی۲

۶۵.۰

۴۶.۳

۰

۰

۳

آریان۲

۵۰.۰

۲۸.۶

۲.۸۸

۲.۸۸

۴

فخاس۲

۲۱.۰

۲۴.۴

۰

۰

۵

فخوز۲

۱۴.۹

۵.۰

۲.۲۸

۲.۲۸

۶

فولاد۲

۱۴.۰

۸.۱

۲.۵

۲.۵

۷

فباهنر۲

۱۱.۸

۵.۰

۰

۰

۸

وکغدیر۲

۱۰.۵

۱۵.۰

۰

۰

۹

شگویا۲

۱۰.۰

۱۶.۶

۱.۹۷

۱.۷۲

۱۰

فولاژ۲

۱۰.۰

۱۵.۰

۰.۸۷

۰.۸۷

۱۱

رمپنا۲

۱۰.۰

۱۲.۷

۱.۱۱

۱.۱۱

۱۲

شملی۲

۱۰.۰

۸.۱

۱.۷۶

۱.۴۴

۱۳

کاوه۲

۱۰.۰

۱۱.۲

۰.۱۸

۰.۱۸

۱۴

ونوین۲

۸.۵

۴.۹

-۱.۰۳

-۱.۰۳

۱۵

فسبزوار۲

۶.۷

۳۰.۰

۰

۰

۱۶

دلر۲

۶.۲

۱۹.۹

۰

۰

۱۷

شبندر۲

۶.۰

۶.۱

۰.۲

۰.۲

۱۸

ولصنم۲

۵.۰

۲.۶

۱.۳۲

۱.۳۲

۱۹

غمهرا۲

۵.۰

۵.۳

۱.۸۲

۱.۸۲

۲۰

ثباغ۲

۵.۰

۳.۸

۰

۰

۲۱

دسبحان۲

۵.۰

۳.۹

۰

۰

۲۲

زاگرس۲

۵.۰

۶۳.۰

۰.۵۲

۰.۶۵

۲۳

بوعلی۲

۱.۶

۹.۶

۰

۰

۲۴

شغدیر۲

۱.۰

۶.۵

۰

۰

۲۵

گنگین۲

۱.۰

۵.۰

-۰.۷۹

-۰.۷۹

۲۶

فسوژ۲

۱.۰

۲.۲

۰

۰

۲۷

دپارس۲

۱.۰

۶.۳

۰.۶۶

۰.۶۶

1234522ن
انتهای خبر

0
0