بمولد

مولد نیروگاهی تجارت فارس

1402/09/06 09:15:23
پایانی:5,380
(0.18%)
آخرین:5,350
(-0.37%)

تعداد معاملات:194
حجم:435,018
ارزش معاملات:2.34B
حجم مبنا:1
5,1105,630
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
223,698
5,350
5,370
20,3532
210,000
5,340
5,380
44,01011
513,500
5,330
5,390
30,3008
456,800(100%)
41(100%)
حجمحقیقیتعداد
270,177(59%)
104(98%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
186,623(41%)
2(2%)
سرانه خرید حقیقی: 59,941,073 تومانقدرت خرید حقیقی: 4.29سرانه فروش حقیقی: 13,976,464 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.23


آخرین اخبار بمولد

نمایش اخبار قدیمی‌تر