ویسا

سرمایه گذاری ایساتیس پویا

1401/05/22 01:47:53
پایانی:6,300
(-2.47%)
آخرین:6,270
(-2.94%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1.58M
6,2706,650
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
6,270
93,2957
000
6,380
91
000
6,420
1,5971
603,867(38%)
47(92%)
حجمحقیقیتعداد
1,605,017(100%)
48(98%)
1,002,000(62%)
4(8%)
حجمحقوقیتعداد
850(0%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 80,943,874 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.38سرانه فروش حقیقی: 210,658,481 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.60
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,2634,0354,4075,236-
حمایت25,2365,1224,5315,805-
حمایت15,7535,5254,6556,15718,810
P6,7266,6126,7266,726-
مقاومت17,2437,0157,8847,29519,120
مقاومت28,2168,1028,0087,647-
مقاومت38,7338,5058,1328,216-


آخرین اخبار ویسا

نمایش اخبار قدیمی‌تر