وملل

اعتباری ملل

1401/05/18 17:49:41
پایانی:2,931
(-0.71%)
آخرین:2,969
(0.57%)

تعداد معاملات:655
حجم:12.38M
ارزش معاملات:36.29B
حجم مبنا:8M
2,8053,099
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1100,000
2,960
2,960
200,0002
110,000
2,903
2,970
290,0324
17,042
2,895
2,975
50,0001
11,934,046(96%)
119(98%)
حجمحقیقیتعداد
9,872,931(80%)
121(96%)
447,379(4%)
2(2%)
حجمحقوقیتعداد
2,508,494(20%)
5(4%)
سرانه خرید حقیقی: 293,938,561 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.23سرانه فروش حقیقی: 239,153,394 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.81
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
7
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-2,155-2,748-1,798338-
حمایت233841-1,4811,789-
حمایت11,6441,050-1,1652,6858,752
P4,1373,8404,1374,137-
مقاومت15,4434,8497,0655,5888,877
مقاومت27,9367,6397,3816,484-
مقاومت39,2428,6487,6987,936-


آخرین اخبار وملل

نمایش اخبار قدیمی‌تر