وملل

اعتباری ملل

1402/09/06 09:14:30
پایانی:2,741
(-0.68%)
آخرین:2,743
(-0.61%)

تعداد معاملات:5
حجم:39,938
ارزش معاملات:109M
حجم مبنا:1
2,6222,898
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
140,000
2,739
2,743
2,1481
269,976
2,738
2,774
185,3002
12,655
2,720
2,800
132,2011
38,232(96%)
3(75%)
حجمحقیقیتعداد
39,938(100%)
2(100%)
1,706(4%)
1(25%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 34,931,304 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.64سرانه فروش حقیقی: 54,735,029 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.57
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,5942,4512,6663,167-
حمایت23,1673,0952,7373,495-
حمایت13,4543,3112,8093,69811,221
P4,0273,9554,0274,027-
مقاومت14,3144,1714,6724,35511,333
مقاومت24,8874,8154,7444,558-
مقاومت35,1745,0314,8164,887-


آخرین اخبار وملل

نمایش اخبار قدیمی‌تر