وملل

اعتباري ملل

1402/03/19 17:01:32
پایانی:4,131
(0.24%)
آخرین:4,105
(-0.38%)

تعداد معاملات:375
حجم:3.89M
ارزش معاملات:16.09B
حجم مبنا:1
3,9154,327
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
319,636
4,105
4,110
1,5601
5307,146
4,100
4,120
3,4332
112,000
4,090
4,125
2,7751
3,896,558(100%)
133(100%)
حجمحقیقیتعداد
3,890,058(100%)
170(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
6,500(0%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 121,027,677 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.28سرانه فروش حقیقی: 94,528,409 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.78
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
15
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
8
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,2952,1742,4963,059-
حمایت23,0592,9982,6033,550-
حمایت13,5823,4612,7103,85412,281
P4,3464,2854,3464,346-
مقاومت14,8694,7485,4994,83712,416
مقاومت25,6335,5725,6065,141-
مقاومت36,1566,0355,7135,633-


آخرین اخبار وملل

نمایش اخبار قدیمی‌تر