وملل

اعتباری ملل

1401/03/03 09:21:07
پایانی:7,920
(0%)
آخرین:7,890
(-0.37%)

تعداد معاملات:39
حجم:111,274
ارزش معاملات:878M
حجم مبنا:4M
7,5308,310
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
314,640
7,890
7,920
13,3161
227,000
7,880
7,980
2,2181
32,275
7,870
8,000
16,9902
22,777(20%)
9(82%)
حجمحقیقیتعداد
112,262(100%)
22(100%)
89,485(80%)
2(18%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 20,043,760 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.50سرانه فروش حقیقی: 40,414,320 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.02
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
14
خرید
10
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,9804,3004,9204,900-
حمایت24,9005,0605,1265,847-
حمایت16,4606,7805,3336,43223,660
P7,3807,5407,3807,380-
مقاومت18,9409,26010,7068,32724,060
مقاومت29,86010,02010,9138,912-
مقاومت311,42011,74011,1209,860-


آخرین اخبار وملل

نمایش اخبار قدیمی‌تر