خفولا

خدمات فني فولاد يزد

1401/02/29 23:07:55
پایانی:16,510
(2.86%)
آخرین:16,530
(2.99%)

تعداد معاملات:965
حجم:3.98M
ارزش معاملات:65.74B
حجم مبنا:605,694
15,57016,530
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
125991,951
16,530
16,710
1,0001
47,500
16,520
000
36,981
16,510
000
3,966,239(100%)
269(100%)
حجمحقیقیتعداد
3,982,158(100%)
447(100%)
15,919(0%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 243,429,761 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.66سرانه فروش حقیقی: 147,081,495 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.60
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
10
خنثی
1
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت310,94011,19012,08012,470-
حمایت212,47012,59512,37613,829-
حمایت114,50014,75012,67314,67049,160
P16,03016,15516,03016,030-
مقاومت118,06018,31020,38617,38949,590
مقاومت219,59019,71520,68318,230-
مقاومت321,62021,87020,98019,590-


آخرین اخبار خفولا

نمایش اخبار قدیمی‌تر