بورس۲۴
1403/01/21
16:01
خروج پول حقیقی ها در روزی که شاخص مثبت بود

در پایانی ترین روز معاملاتی از هفته سوم فروردین خریداران و فروشنده ها پنجه در پنجه هم پیش رفتند و در نهایت بازار با سبزپوشی ۵۱ درصد از نمادها خاتمه یافت. پس از اتمام بازار ۶۰ صف خرید و ۳۱ صف فروش در ماشین معاملات باقی ماند.

بورس۲۴ : در پایانی ترین روز معاملاتی از هفته سوم فروردین خریداران و فروشنده ها پنجه در پنجه هم پیش رفتند و در نهایت بازار با سبزپوشی ۵۱ درصد از نمادها خاتمه یافت. پس از اتمام بازار ۶۰ صف خرید و ۳۱ صف فروش در ماشین معاملات باقی ماند.


سهم حقیقی ها از کل خریدهای روز جاری ۷۴ درصد بود در حالی که در ۸۲ درصد از فروش ها حضور داشتند.


خالص ارزش معاملات خرد با ۲۲ درصد رشد نسبت به دیروز به ۳,۷۶۰ میلیارد تومان رسید. بیشترین معاملات در گروه های خودرو و ساخت قطعات، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی رقم خورد.


حقیقی ها امروز حدود ۳۸۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازار بیرون بردند. نمادهای وبملت، آریا، خساپا، شستا، وبصادر، خودرو، شپنا، ونوین و ذوب بیشترین خروج پول خرد را متحمل و با عمده ترین حمایت از سوی حقوقی ها همراه شدند.


فاراک، وپارس، ولصنم، فولاد، پارسیان، غبهار، وامید، حشکوه و قیستو در صدر خریدهای حقیقی از حقوقی قرار گرفتند.


با در نظر گرفتن صندوق های سهامی قابل معامله ارزش معاملات خرد به ۴,۴ همت رسید و تراز پول خرد به منفی ۳۷۳ میلیارد تومان رسید.


صندوق های با درآمد ثابت که تا حدود ساعت ۱۲:۱۵ متحمل خروج ۱۰۵ میلیارد تومان پول خرد شده بودند در دقایق پایانی مورد اقبال حقیقی ها واقع شده و در نهایت تراز پول خرد این صندوق ها به مثبت ۲۲ میلیارد تومان تغییر کرد.


شاخص کل بیش از ۷ هزار واحد رشد کرد و به سطح ۲ میلیون و ۲۶۱ هزار واحد رسید. فولاد، فملی، فارس، نوری، شپنا، وپارس و شبندر بیشترین نقش آفرینی مثبت را بر آن داشتند.


شاخص هموزن با رشد ۱,۷۴۰ واحدی خود را به ارتفاع ۷۵۱ هزار واح ارتقا داد. شاخص فرابورس نیز ۱۶ واحد بالا رفت.


انجام ۵۷ معامله بلوکی بر روی ۳۴ نماد در مجموع با حجم ۹۵۸,۸ میلیون سهم به ارزش ۵۸۷,۹ میلیارد تومان


صدرنشین بلوکهای روز جاری از لحاظ حجم و ارزش #البرز۲ با ۴۶۰ میلیون برگه سهم به قیمت ۱۲۷,۷ میلیارد تومان


وضعیت بازار در فروردین ماه- مبالغ به میلیارد تومان است

روز

ارزش معاملات خرد

برآیند ورود و خروج پول خرد

شاخص کل

شاخص هموزن

۵فروردین

۳,۵۰۰

۲۹۰

۲,۲۳۶,۳۴۸

۷۵۸,۱۰۶

۶فروردین

۴,۶۰۰

۸۳

۲,۲۵۳,۶۰۴

۷۶۷,۰۶۸

۷فروردین

۴,۰۰۰

-۶۲

۲,۲۴۹,۴۱۶

۷۶۷,۶۳۹

۸فروردین

۴,۰۲۰

۱۸۳

۲,۲۶۱,۳۹۸

۷۷۰,۴۵۸

۱۱فروردین

۳,۶۰۰

-۳۴

۲,۲۶۱,۱۷۲

۷۷۰,۲۱۱

۱۴فروردین

۴,۱۸۰

-۵۵۵

۲,۲۴۵,۴۴۵

۷۵۹,۸۲۷

۱۵فروردین

۳,۳۸۰

-۲۸۴

۲,۲۵۰,۹۰۶

۷۵۹,۶۹۶

۱۸فروردین

۵,۳۹۰

-۱,۱۰۰

۲,۲۳۰,۹۹۶

۷۴۳,۴۰۵

۱۹فروردین

۳,۸۲۰

-۲۱۵

۲,۲۳۴,۹۸۹

۷۴۱,۱۶۱

۲۰فروردین

۳,۰۸۰

۴

۲,۲۵۴,۸۵۲

۷۴۹,۵۷۱

۲۱فروردین

۳,۷۶۰

-۳۷۸

۲,۲۶۱,۸۹۹

۷۵۱,۳۱۷

مجموع

۴۳,۳۳۰

-۲,۰۶۸

۳.۰٪

۱.۲٪

صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

پارسیان

۱۲۳.۷

۴۳.۷

۷

۵.۵۶

۲

سدشت

۱.۱

۱۰.۱

۷

۵.۳۲

۳

ثپردیس

۱۱.۷

۲۱.۶

۶.۹۹

۶.۹۹

۴

تلیسه

۲۳.۵

۹.۹

۶.۹۸

۶.۱۲

۵

قلرست

۴.۵

۳.۳

۶.۹۶

۵.۰۷

۶

چخزر

۰.۶

۴.۳

۶.۹۴

۶.۱

۷

داوه

۲.۹

۳.۱

۶.۹۱

۶.۹۱

۸

کمنگنز

۱۰.۳

۷.۹

۶.۹۱

۶.۹۱

۹

زماهان

۲۲.۵

۶۱.۲

۶.۹

۴.۲۱

۱۰

کروی

۱۵.۶

۱۰.۳

۶.۹

۶.۴۲

۱۱

توریل

۲۵.۸

۱۶.۷

۵

۴.۱۹

۱۲

حپترو

۲.۹

۸.۶

۵

۴.۷۹

۱۳

وپارس

۲۳۶.۶

۴۷.۶

۴.۹۸

۴.۳۶

۱۴

تبرک

۴.۲

۵.۹

۴.۹۷

۲.۳۴

۱۵

غفارس

۲.۳

۲.۲

۴.۹۴

۴.۹۴

۱۶

شپارس

۲.۳

۱.۲

۴.۹

۳.۸۸

۱۷

سرچشمه

۱۴.۲

۷.۰

۴.۸۶

۴.۸۶

۱۸

کرومیت

۲۶.۰

۵۹.۲

۴.۸۳

۴.۶

۱۹

وایرا

۱.۵

۰.۶

۳

۰.۹

۲۰

شپترو

۲۲.۴

۴.۱

۳

۲.۵۶

۲۱

ثتوسا

۰.۲

۱.۳

۳

۰.۰۹

۲۲

ساذری

۴.۷

۵.۳

۲.۹۹

۱.۲۷

۲۳

وثخوز

۰.۵

۳.۲

۲.۹۹

۲.۹۱

۲۴

شفارا

۳.۴

۲.۱

۲.۹۹

۲.۹۹

۲۵

معیار

۰.۱

۰.۰

۲.۹۹

۰.۰۳

۲۶

وآرین

۱۷.۵

۴.۴

۲.۹۹

۱.۴۶

۲۷

دی

۱۶۰.۵

۱۴.۹

۲.۹۹

۲.۶۵

۲۸

قشرین

۵.۵

۲.۶

۲.۹۸

۲.۸۱

۲۹

سلار

۰.۹

۰.۲

۲.۹۸

۲.۹۸

۳۰

سباقر

۰.۴

۰.۹

۲.۹۸

۱.۳۲

۳۱

سکارون

۱۶.۸

۵.۵

۲.۹۸

۲.۹۸

۳۲

معیارح

۰.۴

۰.۱

۲.۹۸

۲.۹۸

۳۳

خبازرس

۰.۴

۰.۹

۲.۹۸

۱.۱۹

۳۴

وجامی

۲۸.۱

۶.۲

۲.۹۷

۲.۸۳

۳۵

غناب

۴۲.۶

۵.۰

۲.۹۷

۲.۷۱

۳۶

وپسا

۸.۹

۱.۳

۲.۹۷

۱.۷۳

۳۷

کازرو

۰.۰

۰.۱

۲.۹۷

۰.۰۷

۳۸

تپولا

۰.۵

۱.۰

۲.۹۶

۱.۴

۳۹

ممسنی

۰.۱

۰.۱

۲.۹۶

۰.۱۴

۴۰

چنوپا

۱.۷

۴.۸

۲.۹۶

-۰.۷

۴۱

ثزاگرس

۰.۰

۰.۱

۲.۹۶

۰

۴۲

غبهار

۵.۷

۹.۲

۲.۹۵

۲.۸۹

۴۳

حبندر

۱.۸

۲.۶

۲.۹۵

۲.۸۸

۴۴

فکمند

۰.۳

۱.۱

۲.۹۵

۱.۴۸

۴۵

دهدشت

۰.۰

۰.۰

۲.۹۵

۰.۰۶

۴۶

کباده

۱.۸

۲.۶

۲.۹۵

۲.۶۷

۴۷

شرنگی

۰.۲

۰.۴

۲.۹۴

۲.۹۴

۴۸

پلاست

۵.۱

۵.۳

۲.۹۴

۲.۴۵

۴۹

بایکا

۰.۲

۰.۴

۲.۹۳

۰.۴۹

۵۰

قیستو

۵.۲

۶.۳

۲.۹۳

۲.۷۵

۵۱

سمتاز

۰.۰

۰.۰

۲.۹۱

۰

۵۲

تفیرو

۰.۰

۰.۰

۲.۹۱

۲.۹۱

۵۳

سمایه

۲.۰

۱.۱

۲.۹

۱.۶۳

۵۴

وآفر

۰.۷

۱.۹

۲.۸۴

۲.۸۴

۵۵

شصفها

۰.۱

۱.۴

۱.۹۹

۱.۲۹

۵۶

کابگن

۰.۰

۰.۰

۱.۹۷

۱.۹۷

۵۷

نبروج

۰.۰

۰.۰

۱.۹۴

۱.۹۴

۵۸

شتهران

۰.۱

۰.۱

۱.۹۴

۰

۵۹

وآیند

۴.۴

۳.۸

۱.۹

۱.۹

۶۰

شکف

۰.۰

۰.۱

۱.۸۲

۰.۲۳

صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

فماک

۰.۱

۰.۱

-۴.۹۶

-۴.۹۶

۲

وثوق

۲.۷

۵.۲

-۲.۹۹

-۲.۷۴

۳

فجوش

۰.۳

۰.۱

-۲.۹۸

۰

۴

بتهران

۴۲.۲

۱۰.۳

-۲.۹۸

-۲.۹۸

۵

وسالت

۴.۹

۳.۱

-۲.۹۷

-۲.۸۱

۶

قنقش

۰.۰

۰.۶

-۲.۹۷

-۰.۹۷

۷

ثجوان

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۷

۰

۸

ثعتما

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۶

-۲.۹۶

۹

وآتوس

۲.۱

۰.۵

-۲.۹۶

-۲.۹۶

۱۰

وشمال

۰.۱

۰.۱

-۲.۹۶

۰

۱۱

سنوین

۰.۶

۰.۳

-۲.۹۵

-۰.۴۹

۱۲

تاتمس

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۵

-۰.۰۵

۱۳

شساخت

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۴

۰

۱۴

کایتا

۰.۱

۰.۴

-۲.۹۴

۰.۱

۱۵

کارام

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۳

-۲.۹۳

۱۶

فبستم

۰.۲

۰.۳

-۲.۹۳

-۰.۴۱

۱۷

غشوکو

۱.۴

۱.۰

-۲.۹۳

-۱.۵۳

۱۸

وثنو

۳۴.۲

۲۲.۸

-۲.۹۲

-۲.۹۲

۱۹

گنگین

۰.۵

۲.۳

-۲.۹۱

-۰.۵۸

۲۰

وهنر

۱.۸

۱.۳

-۲.۹

-۱.۱۹

۲۱

ولراز

۰.۰

۰.۰

-۲.۸۸

۰

۲۲

وحافظ

۰.۰

۰.۰

-۲.۸۷

۰

۲۳

تشتاد

۰.۲

۰.۱

-۲.۸۵

-۰.۱۹

۲۴

بهیر

۰.۸

۰.۴

-۰.۷۶

۲۵

غمارگ

۲۸.۱

۴.۰

-۱.۹۳

-۱.۷۳

۲۶

گشان

۱.۵

۳.۵

-۱.۹۳

-۱.۹۳

۲۷

فسا

۰.۸

۰.۱

-۱.۹۱

-۰.۱۲

۲۸

حاریا

۰.۲

۰.۲

-۱.۸۸

-۰.۴

۲۹

فسدید

۰.۰

۰.۰

-۰.۰۴

۳۰

ثاژن

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۳

-۰.۹۳

۳۱

سپرمی

۰.۰

۰.۳

-۰.۹۱

-۰.۹۱

معاملات بلوکی

ردیف

نماد

تعداد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

البرز۲

۱

۴۶۰.۰

۱۲۷.۷

۶.۴۸

۶.۴۸

۲

ونیرو۲

۳

۱۲۱.۰

۵۸.۵

-۰.۲

-۱.۵۵

۳

وکار۲

۱

۵۰.۰

۱۲.۴

۰

۰

۴

فملی۲

۴

۳۰.۵

۲۱.۸

۰.۸۴

۰.۳۴

۵

فخوز۲

۱

۳۰.۰

۱۲.۱

۰

۰

۶

پارس۲

۲

۳۰.۰

۷.۹

۰

۰

۷

وخارزم۲

۱

۲۷.۹

۵.۰

-۰.۱۱

-۰.۱۱

۸

فولاد۲

۳

۲۴.۳

۱۲.۴

۰

۰.۱۸

۹

خکار۲

۲

۱۸.۳

۶.۰

-۰.۱۵

-۰.۱۵

۱۰

وبانک۲

۳

۱۸.۰

۲۳.۳

۱.۴۸

۱.۲۵

۱۱

فباهنر۲

۱

۱۵.۰

۷.۷

۲.۵۶

۲.۵۶

۱۲

حپرتو۲

۱

۱۴.۵

۷.۱

۲.۹۱

۲.۹۱

۱۳

شپنا۲

۲

۱۳.۸

۸.۲

۰.۸۴

۰.۵۹

۱۴

تاصیکو۲

۳

۱۱.۳

۹.۹

-۰.۴۵

-۰.۴۵

۱۵

وغدیر۲

۴

۱۰.۵

۲۶.۷

۰

-۰.۰۸

۱۶

فجر۲

۲

۱۰.۵

۵.۸

۰

۰

۱۷

فاسمین۲

۱

۱۰.۰

۴.۵

-۰.۲

-۰.۲

۱۸

کایزد۲

۱

۸.۰

۱۰.۰

-۰.۴

-۰.۴

۱۹

ولشرق۲

۱

۷.۰

۲.۸

-۱.۶۸

-۱.۶۸

۲۰

سپید۲

۱

۶.۳

۵.۰

۱.۰۱

۱.۰۱

۲۱

کاسپین۲

۱

۶.۰

۱۳.۶

۰

۰

۲۲

آریا۲

۱

۵.۱

۵۰.۱

۰

۰

۲۳

کاوه۲

۲

۵.۱

۶.۰

۰

۰

۲۴

غالبر۲

۱

۴.۵

۳۶.۶

۰.۸۱

۰.۸۱

۲۵

تیپیکو۲

۲

۳.۵

۹.۹

۰

۰.۲۹

۲۶

نوری۲

۱

۲.۷

۴۸.۳

۱.۳۲

۱.۳۲

۲۷

کنور۲

۱

۲.۵

۲.۰

۰.۲۵

۰.۲۵

۲۸

شغدیر۲

۲

۲.۴

۱۹.۴

۰

۰

۲۹

سپاها۲

۱

۲.۱

۵.۰

۰

۰

۳۰

شصدف۲

۳

۲.۰

۸.۰

۰

۰

۳۱

وگستر۲

۱

۲.۰

۳.۵

۲.۰۶

۲.۰۶

۳۲

شاملا۲

۱

۲.۰

۵.۰

-۱.۲۸

-۱.۲۸

۳۳

وامید۲

۱

۱.۳

۲.۲

-۰.۱۷

-۰.۱۷

۳۴

پارسان۲

۱

۱.۰

۳.۶

۰

۰

آخرین وضعیت بازدهی صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله با بیشترین ارزش معاملات (منبع:فیپیران)

نماد

تاریخ آغاز فعالیت

روزانه

هفتگی

ماهانه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

مدیر

اعتماد

۵اردیبهشت ۱۳۹۴

۰.۲۰٪

۰.۲۷٪

۲.۰۵٪

۶.۴۴٪

۱۳.۲۳٪

۲۶.۶۹٪

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

کارا

۱۶آبان ۱۴۰۰

۰.۱۲٪

۰.۵۰٪

۲.۱۰٪

۶.۳۷٪

۱۲.۹۹٪

۲۷.۷۳٪

سبدگردان کاریزما

افران

۲۱اسفند ۱۳۹۸

۰.۱۹٪

۰.۴۹٪

۲.۲۹٪

۶.۶۲٪

۱۳.۱۷٪

۲۷.۷۶٪

مشاور سرمایه گذاری ترنج

یاقوت

۲۰فروردین ۱۳۹۹

۰.۲۱٪

۰.۵۰٪

۲.۱۲٪

۶.۳۸٪

۱۲.۹۶٪

۲۶.۶۵٪

سبدگردان آگاه

لبخند

۲۰شهریور ۱۴۰۱

۰.۱۴٪

۰.۴۱٪

۲.۳۱٪

۶.۴۵٪

۱۳.۲۲٪

۲۸.۱۷٪

سبدگردان فارابی

همای

۳۱مرداد ۱۴۰۰

۰.۲۱٪

۰.۴۸٪

۲.۰۸٪

۶.۱۱٪

۱۲.۰۶٪

۲۳.۵۵٪

سبدگردان آگاه

سپر

۲۷شهریور ۱۳۹۹

۰.۲۲٪

۰.۶۹٪

۲.۳۶٪

۷.۰۹٪

۱۲.۹۶٪

۲۶.۸۷٪

سبدگردان اقتصاد بیدار

فیروزا

۹دی ۱۳۹۶

۰.۱۲٪

۰.۴۱٪

۲.۳۰٪

۶.۷۲٪

۱۳.۳۱٪

۲۷.۹۶٪

سبدگردان توسعه فیروزه

آخرین وضعیت بازدهی صندوق های سهامی با بیشترین ارزش معاملات (منبع:فیپیران)

نماد

تاریخ آغاز فعالیت

روزانه

هفتگی

ماهانه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

مدیر

اهرم

۳۰آذر ۱۴۰۰

-۰.۳۱٪

-۱.۴۰٪

۷.۱۰٪

۶.۶۹٪

۲۲.۷۲٪

-۳.۹۹٪

سبدگردان کاریزما

شتاب

۱۷خرداد ۱۴۰۲

-۰.۱۸٪

-۰.۴۶٪

۷.۵۳٪

۷.۲۲٪

۱۹.۲۳٪

سبدگردان آگاه

توان

۱۶آبان ۱۴۰۱

-۰.۱۲٪

-۰.۳۶٪

۶.۴۷٪

۵.۹۸٪

۱۵.۹۹٪

-۰.۱۹٪

سبدگردان مفید

دارا یکم

۴تیر ۱۳۹۹

-۱.۴۰٪

۱.۱۶٪

۹.۸۶٪

۳.۲۴٪

۱۰.۱۹٪

۲۱.۰۳٪

تامین سرمایه بانک مسکن

جهش

۷تیر ۱۴۰۲

-۰.۷۷٪

-۱.۹۱٪

۷.۲۷٪

۷.۶۱٪

۱۹.۹۴٪

سبدگردان فارابی

موج

۲۲آبان ۱۴۰۲

-۰.۸۷٪

-۱.۹۲٪

۵.۸۲٪

۹.۵۵٪

سبدگردان توسعه فیروزه

پالایش

۹آذر ۱۳۹۹

-۰.۹۶٪

-۰.۷۸٪

۲.۹۹٪

۹.۷۷٪

۱۴.۸۱٪

۸.۹۲٪

تامین سرمایه نوین

دریا

۲۱آذر ۱۴۰۱

-۰.۰۶٪

-۱.۴۳٪

۴.۵۱٪

۰.۹۴٪

۱۲.۱۳٪

۱۱.۹۵٪

سبدگردان توسعه فیروزه

کاریس

۱۵مهر ۱۳۹۲

-۰.۰۶٪

-۱.۵۲٪

۴.۱۹٪

۳.۶۶٪

۱۲.۸۱٪

۵.۸۸٪

سبدگردان کاریزما

سرو

۲تیر ۱۳۹۸

-۰.۱۷٪

-۰.۴۷٪

۶.۵۶٪

۶.۶۷٪

۱۶.۸۶٪

۱۳.۸۲٪

مشاور سرمایه گذاری ترنج

1
2
3
4
5
4
7
انتهای خبر

0
0