تاتمس

کارخانجات صنعتی وتولیدی اتمسفر

1401/05/18 18:10:36
پایانی:132,550
(0.76%)
آخرین:135,450
(2.96%)

تعداد معاملات:48
حجم:20,056
ارزش معاملات:2.71B
حجم مبنا:78,278
127,650135,450
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11998,370
135,450
000
67,576
135,400
000
11,500
128,050
000
20,056(100%)
11(100%)
حجمحقیقیتعداد
20,056(100%)
25(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 241,674,800 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.27سرانه فروش حقیقی: 106,336,912 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.44
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
4
خرید
4
خنثی
1
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
4
خرید
3
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
1
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت372,02877,98086,90883,932-
حمایت283,93286,90889,88797,575-
حمایت1107,741113,69392,862106,003392,250
P119,645122,621119,645119,645-
مقاومت1143,454149,406170,237133,288394,650
مقاومت2155,358158,334173,212141,716-
مقاومت3179,167185,119176,191155,358-


آخرین اخبار تاتمس

نمایش اخبار قدیمی‌تر