ثجوان

تامین مسکن جوانان

1402/09/15 10:43:19
پایانی:12,750
(1.27%)
آخرین:12,960
(2.93%)

تعداد معاملات:61
حجم:708,414
ارزش معاملات:9.18B
حجم مبنا:1.62M
12,22012,960
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
543,735,873
12,960
000
115,346
12,900
000
2256,933
12,630
000
722,300(100%)
17(100%)
حجمحقیقیتعداد
722,300(100%)
32(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 541,725,000 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.88سرانه فروش حقیقی: 287,791,406 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.53
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
10
خرید
11
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
9
خرید
5
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37,3107,1207,7058,670-
حمایت28,6708,5757,9009,563-
حمایت19,6509,4608,09510,11631,290
P11,01010,91511,01011,010-
مقاومت111,99011,80013,16411,90331,890
مقاومت213,35013,25513,35912,456-
مقاومت314,33014,14013,55513,350-


آخرین اخبار ثجوان

نمایش اخبار قدیمی‌تر