ثجوان

تامين مسكن جوانان

1401/05/27 18:53:48
پایانی:5,270
(-2.94%)
آخرین:5,270
(-2.94%)

تعداد معاملات:153
حجم:1.92M
ارزش معاملات:10.15B
حجم مبنا:1.89M
5,2705,590
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
5,270
222,46715
000
5,360
2,0001
000
5,370
10,0472
1,175,569(61%)
63(98%)
حجمحقیقیتعداد
1,925,569(100%)
57(100%)
750,000(39%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 98,337,279 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.55سرانه فروش حقیقی: 178,030,677 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.81
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
10
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
5
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,6362,7473,1673,367-
حمایت23,3673,4223,3074,009-
حمایت14,3184,4293,4474,40615,810
P5,0495,1045,0495,049-
مقاومت16,0006,1117,0925,69116,010
مقاومت26,7316,7867,2326,088-
مقاومت37,6827,7937,3726,731-


آخرین اخبار ثجوان

نمایش اخبار قدیمی‌تر