ثجوان

تامين مسكن جوانان

1401/05/21 13:27:52
پایانی:5,370
(-2.89%)
آخرین:5,370
(-2.89%)

تعداد معاملات:247
حجم:2.74M
ارزش معاملات:14.77B
حجم مبنا:1.86M
5,3705,690
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
5,370
1,552,83026
000
5,390
2,1704
000
5,410
17,1742
1,249,594(45%)
63(98%)
حجمحقیقیتعداد
2,749,594(100%)
84(100%)
1,500,000(55%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 106,513,012 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.61سرانه فروش حقیقی: 175,777,616 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.65
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
8
خرید
10
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
5
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,3802,5563,0253,142-
حمایت23,1423,2303,1813,858-
حمایت14,2564,4323,3374,30116,110
P5,0185,1065,0185,018-
مقاومت16,1326,3087,4025,73416,150
مقاومت26,8946,9827,5586,177-
مقاومت38,0088,1847,7156,894-


آخرین اخبار ثجوان

نمایش اخبار قدیمی‌تر