اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1402/08/01
14:21
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ 🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ ✴️ #خروج_پول_هوشمند 💢 نمادهایی که امروز خروج #پول‌هوشمند داشته...

⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️


🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴


❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️



✴️ #خروج_پول_هوشمند



💢 نمادهایی که امروز خروج #پول‌هوشمند داشته‌اند:



💢 فعالیتهای هنری:


💢 خدمات فنی و مهندسی:


💢اطلاعات و ارتباطات: #های_وب، #اوان


💢رایانه: #پرداخت، #سپ


💢 فعالیت های مهندسی:


💢انبوه سازی: #ثشاهد، #ثپردیس، #وآذر، #کیسون


💢 فعالیت های کمکی:


💢بیمه: #دانا، #باران، #وتعاون، #پارسیان


💢مخابرات:


💢 حمل و نقل آبی: #حخزر


💢حمل و نقل: #حآسا، #حپترو، #حرهشا


💢 سایرواسطه گری های مالی: #ولشرق


💢بانکها: #ونوین، #سمایه


💢سرمایه گذاری ها: #وتوصا، #وثنو، #وآوا، #وصنا، #معیار


💢هتل: #گنگین


💢سایر محصولات کانی غیرفلزی: #سپرمی، #کخاک


💢سیمان: #سرود، #ساربیل، #سرود، #سمازن، #سفانو


💢کاشی: #کساوه


💢خرده فروشی: #قاسم


💢تجارت عمده:


💢 پیمانکاری صنعتی:


💢 محصولات شیمیایی: #پترول، #شکام، #شگویا، #کرماشا، #خراسان، #شرنگی، #زاگرس، #پارس، #شملی، #شپترو، #قرن


💢 محصولات دارویی: #درهآور، #دکیمی، #دتوزیع، #دلقما، #ددانا، #دبالک، #دابپر، #دالبر، #والبر، #درازی، #دحاوی


💢محصولات غذایی: #غدانه، #غبشهر، #غچین، #غمهرا، #غسالم، #غکورش، #غمینو، #غنیلی


💢 عرضه برق و گاز: #بمپنا


💢 شرکتهای چند رشته ای: #ونیکی


💢قند و شکر: #قثابت


💢خودرو: #خکمک، #خرینگ، #خاهن


💢 دستگاههای ارتباطاتی:


💢ماشین آلات برقی: #بکابل


💢ماشین آلات: #تکمبا، #لابسا، #تایرا


💢ساخت محصولات فلزی: #چدن


💢فلزات اساسی: #فباهنر، فخوز، #کیمیا، #فراور، #فجر، #فزرین، #فتوسا، #فنورد، #هرمز، #فنفت، #فولای، #فجهان، #فغدیر


💢 تولید محصولات کامپیوتری:


💢لاستیک : #پتایر


💢 انتشارات:


💢 محصولات چوبی:


💢 محصولات کاغذی:


💢منسوجات: #نتوس


💢استخراج سایر معادن:


💢 فرآورده های نفتی: #شبندر، #ونفت، #شنفت


💢 دباغی:


💢 استخراج کانه های فلزی: #کگل


💢استخراج زغال سنگ:


💢 استخراج نفت و گاز:


💢 زراعت: #زشگزا، #زپارس، #زقیام، #زکشت، #زفکا



⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع




انتهای خبر

0
0