کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

1401/05/22 06:56:34
پایانی:57,960
(0%)
آخرین:59,000
(1.79%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1.41M
54,49061,430
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
514,978
58,980
59,000
11,3292
19
58,940
59,080
2001
125
58,850
59,090
2,0001
439,808(60%)
166(97%)
حجمحقیقیتعداد
559,623(76%)
168(98%)
296,915(40%)
5(3%)
حجمحقوقیتعداد
177,100(24%)
3(2%)
سرانه خرید حقیقی: 153,561,877 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.80سرانه فروش حقیقی: 193,069,935 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.26
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
11
خرید
12
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
9
خرید
6
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت339,68039,59042,82546,240-
حمایت246,24046,19543,90451,183-
حمایت152,62052,53044,98254,236175,810
P59,18059,13559,18059,180-
مقاومت165,56065,47073,01764,123177,600
مقاومت272,12072,07574,09567,176-
مقاومت378,50078,41075,17572,120-


آخرین اخبار کرماشا

نمایش اخبار قدیمی‌تر