چدن

تولیدی چدن سازان

1401/05/22 02:08:50
پایانی:1,745
(0.05%)
آخرین:1,760
(0.91%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:8.79M
1,6401,848
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1383,050
1,760
1,763
38,2002
2414,257
1,750
1,764
8,7663
14,399
1,748
1,770
19,8003
5,027,596(82%)
115(99%)
حجمحقیقیتعداد
6,114,922(100%)
92(100%)
1,087,326(18%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 76,288,304 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.66سرانه فروش حقیقی: 115,984,118 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.52
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
10
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
5
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,0149771,1071,312-
حمایت21,3121,2941,1511,512-
حمایت11,5361,4991,1941,6355,237
P1,8341,8161,8341,834-
مقاومت12,0582,0212,3252,0345,282
مقاومت22,3562,3382,3682,157-
مقاومت32,5802,5432,4122,356-


آخرین اخبار چدن

نمایش اخبار قدیمی‌تر