دکیمی

کیمیدارو

1402/09/06 09:15:42
پایانی:29,190
(0.3%)
آخرین:29,700
(2.06%)

تعداد معاملات:57
حجم:84,700
ارزش معاملات:2.5B
حجم مبنا:510,204
27,07031,130
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
37,225
29,100
29,700
2512
22,500
29,010
29,730
2001
21,987
29,000
29,740
2,0001
87,700(100%)
7(100%)
حجمحقیقیتعداد
87,700(100%)
19(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 365,709,000 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.71سرانه فروش حقیقی: 134,734,894 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.37
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
15
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,283-1,3054,63717,756-
حمایت217,75615,9626,61926,836-
حمایت126,05322,4658,59932,446103,600
P41,52639,73241,52641,526-
مقاومت149,82346,23560,10050,606105,050
مقاومت265,29663,50262,08056,216-
مقاومت373,59370,00564,06265,296-


آخرین اخبار دکیمی

نمایش اخبار قدیمی‌تر