حرهشا

رهشاد سپاهان (سهامي عام

1401/05/20 10:58:59
پایانی:87,850
(0%)
آخرین:85,250
(-2.95%)

تعداد معاملات:5
حجم:624
ارزش معاملات:53.19M
حجم مبنا:75,000
85,25090,450
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
85,250
88,87118
000
85,300
11
000
87,850
1001
624(100%)
5(100%)
حجمحقیقیتعداد
624(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 10,963,680 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.20سرانه فروش حقیقی: 54,818,400 تومانقدرت فروش حقیقی: 5.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
8
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
5
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت358,53360,85066,70067,916-
حمایت267,91669,07568,65176,855-
حمایت181,93384,25070,60082,377287,850
P91,31692,47591,31691,316-
مقاومت1105,333107,650121,299100,255287,850
مقاومت2114,716115,875123,248105,777-
مقاومت3128,733131,050125,200114,716-


آخرین اخبار حرهشا

نمایش اخبار قدیمی‌تر