والبر

سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌

1401/02/30 00:10:55
پایانی:7,380
(-3.52%)
آخرین:7,250
(-5.22%)

تعداد معاملات:804
حجم:5.25M
ارزش معاملات:38.82B
حجم مبنا:3.36M
7,2008,100
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
233,842
7,250
7,320
2,0001
11,376
7,240
7,360
24,3673
216,890
7,230
7,370
7,0002
4,758,323(90%)
302(99%)
حجمحقیقیتعداد
4,722,895(90%)
226(100%)
499,907(10%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
535,335(10%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 116,279,548 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.75سرانه فروش حقیقی: 154,225,509 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.33
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
5
خرید
8
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
4
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,2434,2204,7255,276-
حمایت25,2765,2654,8936,048-
حمایت16,2636,2405,0616,52521,750
P7,2967,2857,2967,296-
مقاومت18,2838,2609,4388,06822,130
مقاومت29,3169,3059,6068,545-
مقاومت310,30310,2809,7759,316-


آخرین اخبار والبر

نمایش اخبار قدیمی‌تر