دبالك

مواد اوليه دارويي البرز بالك

1401/04/16 20:14:24
پایانی:8,000
(2.3%)
آخرین:7,910
(1.15%)

تعداد معاملات:691
حجم:5.19M
ارزش معاملات:41.52B
حجم مبنا:1
7,3608,280
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
37,417
7,800
7,930
19,7002
11,699
7,790
7,950
2,3652
110,000
7,760
7,970
2,3532
5,189,974(100%)
238(100%)
حجمحقیقیتعداد
5,147,879(99%)
178(99%)
2,000(0%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
44,095(1%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 174,452,907 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.75سرانه فروش حقیقی: 231,365,348 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.33
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
14
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
3
خرید
8
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,0664,7905,5106,783-
حمایت26,7836,6455,7507,883-
حمایت17,9467,6705,9908,56327,030
P9,6639,5259,6639,663-
مقاومت110,82610,55012,22910,76327,270
مقاومت212,54312,40512,46911,443-
مقاومت313,70613,43012,71012,543-


آخرین اخبار دبالک

نمایش اخبار قدیمی‌تر