وآوا

سرمايه گذاري آوا نوين

1401/04/16 22:14:37
پایانی:2,481
(-1.31%)
آخرین:2,509
(-0.19%)

تعداد معاملات:380
حجم:4.93M
ارزش معاملات:12.23B
حجم مبنا:1
2,3642,664
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1200,000
2,488
2,509
22,9001
319,029
2,465
2,510
138,1936
241,169
2,464
2,511
8471
2,441,392(53%)
142(99%)
حجمحقیقیتعداد
4,609,003(100%)
122(100%)
2,167,611(47%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 42,655,588 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.46سرانه فروش حقیقی: 93,728,987 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.20
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
8
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35533307211,559-
حمایت21,5591,4478522,157-
حمایت12,1181,8959822,5267,808
P3,1243,0123,1243,124-
مقاومت13,6833,4604,3733,7227,993
مقاومت24,6894,5774,5034,091-
مقاومت35,2485,0254,6344,689-


آخرین اخبار وآوا

نمایش اخبار قدیمی‌تر