وآوا

سرمایه گذاری آوا نوین

1402/09/15 11:01:14
پایانی:4,779
(-0.66%)
آخرین:4,735
(-1.57%)

تعداد معاملات:157
حجم:1.11M
ارزش معاملات:5.3B
حجم مبنا:3.22M
4,4755,147
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
436,368
4,735
4,794
4,5271
58,923
4,734
4,795
50,0001
47,325
4,733
4,799
145,6452
1,691,681(100%)
63(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,691,681(100%)
45(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 128,326,087 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.71سرانه فروش حقیقی: 179,656,522 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.40
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
8
خرید
12
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
7
خرید
5
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,4612,5292,8993,134-
حمایت23,1343,1683,0233,700-
حمایت13,9434,0113,1464,05014,170
P4,6164,6504,6164,616-
مقاومت15,4255,4936,3575,18214,361
مقاومت26,0986,1326,4805,532-
مقاومت36,9076,9756,6046,098-


آخرین اخبار وآوا

نمایش اخبار قدیمی‌تر