دانا

بیمه دانا

1401/05/18 17:49:41
پایانی:907
(0.33%)
آخرین:900
(-0.44%)

تعداد معاملات:547
حجم:20.21M
ارزش معاملات:18.32B
حجم مبنا:16.59M
850958
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1130,886
900
906
91,7532
15,650
898
907
12,2351
110,000
896
909
11,0001
14,818,130(73%)
197(99%)
حجمحقیقیتعداد
18,712,781(93%)
143(99%)
5,394,651(27%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
1,500,000(7%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 68,223,573 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.57سرانه فروش حقیقی: 118,688,757 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.74
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
3
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
2
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
1
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3416366455644-
حمایت2644619484780-
حمایت17727225148642,692
P1,0009751,0001,000-
مقاومت11,1281,0781,2851,1362,753
مقاومت21,3561,3311,3151,220-
مقاومت31,4841,4341,3451,356-


آخرین اخبار دانا

نمایش اخبار قدیمی‌تر