دانا

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
6
خرید
2
خنثی
1
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
6
خرید
1
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
1
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,7813,8333,9844,032-
حمایت24,0324,0584,0344,263-
حمایت14,3854,4374,0844,40513,877
P4,6364,6624,6364,636-
مقاومت14,9895,0415,3934,86714,195
مقاومت25,2405,2665,4435,009-
مقاومت35,5935,6455,4945,240-

آخرین اخبار دانا

نمایش اخبار قدیمی‌تر