زاگرس

پتروشیمی زاگرس

1401/07/09 15:49:37
پایانی:93,900
(-3.44%)
آخرین:92,550
(-4.83%)

تعداد معاملات:946
حجم:465,810
ارزش معاملات:43.74B
حجم مبنا:1
92,400102,100
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2010,554
92,500
92,800
1,6912
83,115
92,450
92,950
3,9761
57121,964
92,400
93,300
1,9793
307,860(66%)
383(99%)
حجمحقیقیتعداد
465,310(100%)
233(100%)
157,950(34%)
4(1%)
حجمحقوقیتعداد
500(0%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 75,477,947 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.40سرانه فروش حقیقی: 187,521,927 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.48
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
13
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت378,30075,87579,91288,800-
حمایت288,80087,58781,25994,969-
حمایت194,45092,02582,60498,780299,800
P104,950103,737104,950104,950-
مقاومت1110,600108,175117,595111,119301,400
مقاومت2121,100119,887118,940114,930-
مقاومت3126,750124,325120,287121,100-


آخرین اخبار زاگرس

نمایش اخبار قدیمی‌تر