زاگرس

پتروشيمي زاگرس

1402/03/18 11:33:48
پایانی:163,100
(-1.65%)
آخرین:162,400
(-2.08%)

تعداد معاملات:1,846
حجم:556,919
ارزش معاملات:90.83B
حجم مبنا:1
157,600174,100
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
131
162,350
162,400
33,7512
47,926
162,300
162,500
2082
272
162,250
162,550
3121
555,919(100%)
656(100%)
حجمحقیقیتعداد
522,542(94%)
565(99%)
1,000(0%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
34,377(6%)
3(1%)
سرانه خرید حقیقی: 138,217,056 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.92سرانه فروش حقیقی: 150,843,540 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.09
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت384,35075,02589,587122,800-
حمایت2122,800118,13794,445145,051-
حمایت1142,600133,27599,297158,798484,900
P181,050176,387181,050181,050-
مقاومت1200,850191,525225,502203,301490,150
مقاومت2239,300234,637230,354217,048-
مقاومت3259,100249,775235,212239,300-


آخرین اخبار زاگرس

نمایش اخبار قدیمی‌تر