زاگرس

پتروشیمی زاگرس

1402/09/15 10:44:03
پایانی:136,600
(0.66%)
آخرین:136,000
(0.22%)

تعداد معاملات:1,459
حجم:2.38M
ارزش معاملات:325B
حجم مبنا:1
128,950142,450
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2125
135,950
136,000
20,1036
83,646
135,900
136,050
1,5882
3266
135,850
136,100
3,7854
2,360,746(99%)
606(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,441,359(60%)
297(99%)
28,242(1%)
2(0%)
حجمحقوقیتعداد
947,629(40%)
3(1%)
سرانه خرید حقیقی: 532,141,755 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.80سرانه فروش حقیقی: 662,928,078 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.25
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
13
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت370,30063,87578,112105,200-
حمایت2105,200101,98782,862126,954-
حمایت1127,250120,82587,606140,395447,500
P162,150158,937162,150162,150-
مقاومت1184,200177,775210,993183,904449,400
مقاومت2219,100215,887215,737197,345-
مقاومت3241,150234,725220,487219,100-


آخرین اخبار زاگرس

نمایش اخبار قدیمی‌تر