درازی

پخش رازی

1402/09/15 10:44:35
پایانی:20,530
(3.11%)
آخرین:20,280
(1.85%)

تعداد معاملات:640
حجم:3.39M
ارزش معاملات:69.68B
حجم مبنا:1
18,52021,300
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
25,187
20,270
20,280
1671
1250
20,260
20,400
2,2002
42,531
20,250
20,410
4,8422
3,335,594(98%)
256(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,162,432(64%)
111(97%)
60,000(2%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
1,233,162(36%)
3(3%)
سرانه خرید حقیقی: 267,499,003 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.67سرانه فروش حقیقی: 399,952,513 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.50


آخرین اخبار درازی

نمایش اخبار قدیمی‌تر