شكام

صنايع شيميايي كيمياگران امروز

1401/04/16 20:19:37
پایانی:33,300
(-1.62%)
آخرین:33,450
(-1.18%)

تعداد معاملات:449
حجم:931,823
ارزش معاملات:31B
حجم مبنا:1
32,20035,500
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,123
33,350
33,450
20,7702
11,001
33,300
33,500
6,2203
43,138
33,050
33,550
10,0001
558,017(47%)
169(96%)
حجمحقیقیتعداد
1,083,109(91%)
79(98%)
633,134(53%)
7(4%)
حجمحقوقیتعداد
108,042(9%)
2(2%)
سرانه خرید حقیقی: 109,952,462 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.24سرانه فروش حقیقی: 456,551,008 تومانقدرت فروش حقیقی: 4.15
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
14
خرید
10
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
5
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت327,00027,15028,42529,400-
حمایت229,40029,47528,85031,348-
حمایت132,10032,25029,27532,551103,900
P34,50034,57534,50034,500-
مقاومت137,20037,35040,32436,448104,950
مقاومت239,60039,67540,74937,651-
مقاومت342,30042,45041,17539,600-


آخرین اخبار شکام

نمایش اخبار قدیمی‌تر