غنیلی

مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان

1401/04/04 18:11:50
پایانی:4,760
(0%)
آخرین:4,760
(0%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
199,999
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
10500,000
1,250
4,750
100,0002
000
4,760
200,0004
000
4,780
200,0004
0(0%)
1(100%)
حجمحقیقیتعداد
0(0%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: تومانقدرت خرید حقیقی: سرانه فروش حقیقی: تومانقدرت فروش حقیقی:
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,7604,7604,7604,760-
حمایت24,7604,7604,7604,760-
حمایت14,7604,7604,7604,76014,280
P4,7604,7604,7604,760-
مقاومت14,7604,7604,7604,76014,280
مقاومت24,7604,7604,7604,760-
مقاومت34,7604,7604,7604,760-


آخرین اخبار غنیلی

نمایش اخبار قدیمی‌تر