غنیلی

مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان

1402/09/06 09:35:06
پایانی:5,230
(2.75%)
آخرین:5,250
(3.14%)

تعداد معاملات:11
حجم:10
ارزش معاملات:50,900
حجم مبنا:1
4,8405,340
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,222
5,100
5,240
12,7941
150,000
5,090
5,250
60,0002
150,000
5,070
5,270
38,2011
170,010(100%)
3(100%)
حجمحقیقیتعداد
170,010(100%)
7(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 296,384,100 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.33سرانه فروش حقیقی: 127,021,757 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.43
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
12
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
5
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,1504,1054,4474,880-
حمایت24,8804,8574,5615,403-
حمایت15,5205,4754,6755,72618,300
P6,2506,2276,2506,250-
مقاومت16,8906,8457,6446,77318,600
مقاومت27,6207,5977,7587,096-
مقاومت38,2608,2157,8727,620-


آخرین اخبار غنیلی

نمایش اخبار قدیمی‌تر