سرود

سیمان‌شاهرود

1402/09/06 09:36:25
پایانی:46,290
(-0.25%)
آخرین:45,800
(-1.31%)

تعداد معاملات:313
حجم:202,040
ارزش معاملات:9.37B
حجم مبنا:326,371
43,17049,650
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
27,401
45,800
45,990
2001
1408
45,790
46,000
30,0001
33,110
45,780
46,400
5001
9,423(3%)
15(88%)
حجمحقیقیتعداد
269,163(99%)
25(96%)
263,450(97%)
2(12%)
حجمحقوقیتعداد
3,710(1%)
1(4%)
سرانه خرید حقیقی: 29,079,378 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.06سرانه فروش حقیقی: 498,382,210 تومانقدرت فروش حقیقی: 17.14
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
10
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت325,86627,12029,60029,573-
حمایت229,57330,20030,42733,362-
حمایت135,78637,04031,25335,703123,680
P39,49340,12039,49339,493-
مقاومت145,70646,96052,74643,282126,780
مقاومت249,41350,04053,57245,623-
مقاومت355,62656,88054,40049,413-


آخرین اخبار سرود

نمایش اخبار قدیمی‌تر