سرود

سیمان‌شاهرود

1401/07/09 15:28:45
پایانی:18,970
(-0.21%)
آخرین:18,140
(-4.57%)

تعداد معاملات:214
حجم:394,054
ارزش معاملات:7.46B
حجم مبنا:789,058
17,68020,340
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
23,280
18,120
18,360
4,8811
1302
18,110
18,370
1,2001
11,689
18,100
18,430
4,2081
363,289(92%)
91(97%)
حجمحقیقیتعداد
347,260(88%)
47(96%)
30,765(8%)
3(3%)
حجمحقوقیتعداد
46,794(12%)
2(4%)
سرانه خرید حقیقی: 75,731,783 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.54سرانه فروش حقیقی: 140,160,046 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.85
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت315,92315,55516,16217,506-
حمایت217,50617,32216,36518,434-
حمایت118,35317,98516,56719,00857,380
P19,93619,75219,93619,936-
مقاومت120,78320,41521,83220,86457,690
مقاومت222,36622,18222,03421,438-
مقاومت323,21322,84522,23722,366-


آخرین اخبار سرود

نمایش اخبار قدیمی‌تر