ولشرق

ليزينگ ايران و شرق

1401/05/21 13:48:51
پایانی:2,107
(4.72%)
آخرین:2,132
(5.96%)

تعداد معاملات:639
حجم:12.19M
ارزش معاملات:25.69B
حجم مبنا:7.11M
1,8922,132
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,000
2,132
2,220
5,0571
110,000
2,131
2,291
4,9011
110,000
2,126
2,355
13,9731
12,163,546(100%)
201(100%)
حجمحقیقیتعداد
11,782,027(97%)
188(99%)
31,629(0%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
413,148(3%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 127,505,429 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.97سرانه فروش حقیقی: 132,046,440 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.04
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
12
خنثی
8
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
7
خرید
5
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38187739991,316-
حمایت21,3161,2941,0751,662-
حمایت11,7241,6791,1501,8766,316
P2,2222,2002,2222,222-
مقاومت12,6302,5853,1132,5686,396
مقاومت23,1283,1063,1882,782-
مقاومت33,5363,4913,2643,128-


آخرین اخبار ولشرق

نمایش اخبار قدیمی‌تر