ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

1402/09/06 09:15:04
پایانی:5,570
(-1.41%)
آخرین:5,590
(-1.06%)

تعداد معاملات:38
حجم:427,509
ارزش معاملات:2.37B
حجم مبنا:1
5,2606,040
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
174,450
5,590
5,670
96,1955
110,000
5,580
5,690
1,2001
26,000
5,520
5,720
2,0001
429,509(69%)
23(96%)
حجمحقیقیتعداد
428,509(100%)
9(90%)
193,600(31%)
1(4%)
حجمحقوقیتعداد
1,000(0%)
1(10%)
سرانه خرید حقیقی: 104,015,875 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.39سرانه فروش حقیقی: 265,199,458 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.55
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
14
خرید
10
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,2834,1954,8325,646-
حمایت25,6465,6025,0456,620-
حمایت16,8336,7455,2577,22223,800
P8,1968,1528,1968,196-
مقاومت19,3839,29510,7829,17024,060
مقاومت210,74610,70210,9949,772-
مقاومت311,93311,84511,20710,746-


آخرین اخبار ولشرق

نمایش اخبار قدیمی‌تر