باران

بیمه زندگی باران

1402/09/06 09:29:20
پایانی:3,944
(-0.25%)
آخرین:3,920
(-0.85%)

تعداد معاملات:31
حجم:206,452
ارزش معاملات:816M
حجم مبنا:1
3,8364,072
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
235,155
3,920
3,980
45,0002
115,000
3,871
3,988
23,7731
490,681
3,870
3,989
25,0001
329,575(77%)
17(94%)
حجمحقیقیتعداد
429,575(100%)
16(100%)
100,000(23%)
1(6%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 76,461,400 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.72سرانه فروش حقیقی: 105,890,237 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.38
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
16
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,7332,6132,8443,315-
حمایت23,3153,2552,9213,667-
حمایت13,6563,5362,9983,88512,013
P4,2384,1784,2384,238-
مقاومت14,5794,4594,9974,59012,174
مقاومت25,1615,1015,0744,808-
مقاومت35,5025,3825,1515,161-


آخرین اخبار باران

نمایش اخبار قدیمی‌تر