ونیکی

سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌

1401/02/31 07:01:36
پایانی:10,210
(0%)
آخرین:10,240
(0.29%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:7M
9,60010,820
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
22,585
10,240
10,250
7,0302
12,357
10,230
10,260
21,9712
22,925
10,220
10,280
10,9663
8,227,939(67%)
304(98%)
حجمحقیقیتعداد
10,243,203(84%)
272(99%)
3,995,264(33%)
6(2%)
حجمحقوقیتعداد
1,980,000(16%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 276,339,661 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.72سرانه فروش حقیقی: 384,496,700 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.39
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
9
خرید
10
خنثی
8
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
5
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
5
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36,6266,7157,3027,713-
حمایت27,7137,7577,4988,611-
حمایت18,9769,0657,6949,16530,500
P10,06310,10710,06310,063-
مقاومت111,32611,41512,78510,96130,880
مقاومت212,41312,45712,98111,515-
مقاومت313,67613,76513,17712,413-


آخرین اخبار ونیکی

نمایش اخبار قدیمی‌تر