پارس

پتروشیمی پارس

1400/10/28 01:47:22
پایانی:168,060
(0.19%)
آخرین:166,000
(-1.03%)

تعداد معاملات:1,232
حجم:327,736
ارزش معاملات:55.17B
حجم مبنا:600,781
159,350176,110
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
159
166,000
166,370
1,6611
148
165,890
166,380
4921
12
165,740
166,390
211
227,072(69%)
551(99%)
حجمحقیقیتعداد
239,773(73%)
208(99%)
100,664(31%)
5(1%)
حجمحقوقیتعداد
87,963(27%)
3(1%)
سرانه خرید حقیقی: 69,259,020 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.36سرانه فروش حقیقی: 193,731,972 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.80
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
4
خرید
9
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
5
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3122,013119,465127,687141,006-
حمایت2141,006139,732130,430153,570-
حمایت1154,903152,355133,170161,332500,800
P173,896172,622173,896173,896-
مقاومت1187,793185,245204,429186,460512,800
مقاومت2206,786205,512207,169194,222-
مقاومت3220,683218,135209,912206,786-


آخرین اخبار پارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر