سمازن

سیمان‌مازندران‌

1402/09/05 12:29:56
پایانی:23,790
(0%)
آخرین:23,920
(0.54%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:986,400
22,13025,450
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13,000
23,430
24,170
3,0001
15,000
23,420
24,180
2,2102
14,500
23,410
24,190
1,0001
1,000(4%)
1(50%)
حجمحقیقیتعداد
27,240(100%)
11(100%)
26,240(96%)
1(50%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 23,790,000 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.40سرانه فروش حقیقی: 58,912,690 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.48

سرور در دسترس نیستآخرین اخبار سمازن

نمایش اخبار قدیمی‌تر