سمازن

سيمان‌مازندران‌

1401/04/16 21:43:16
پایانی:12,720
(0.39%)
آخرین:12,900
(1.81%)

تعداد معاملات:326
حجم:2.66M
ارزش معاملات:33.89B
حجم مبنا:1.17M
11,91013,430
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
135,378
12,780
12,930
1,0001
132,000
12,690
12,940
10,6002
15,000
12,680
12,950
278,4205
1,181,873(95%)
48(96%)
حجمحقیقیتعداد
1,198,246(96%)
104(98%)
68,081(5%)
2(4%)
حجمحقوقیتعداد
51,708(4%)
2(2%)
سرانه خرید حقیقی: 313,196,345 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.14سرانه فروش حقیقی: 146,554,703 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.47
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
17
خرید
8
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
15
خرید
4
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,7709,1959,8329,620-
حمایت29,6209,83210,04510,594-
حمایت111,32011,74510,25711,19538,640
P12,17012,38212,17012,170-
مقاومت113,87014,29515,78213,14439,060
مقاومت214,72014,93215,99413,745-
مقاومت316,42016,84516,20714,720-


آخرین اخبار سمازن

نمایش اخبار قدیمی‌تر