سمازن

سیمان‌مازندران‌

1400/10/28 02:44:32
پایانی:13,810
(0.07%)
آخرین:13,810
(0.07%)

تعداد معاملات:242
حجم:2.28M
ارزش معاملات:31.58B
حجم مبنا:1.07M
13,11014,490
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
16,549
13,810
13,830
2,8001
2200,000
13,800
13,860
4,2292
3298,000
13,780
13,900
32,0903
1,313,081(57%)
46(92%)
حجمحقیقیتعداد
2,287,365(100%)
77(100%)
974,284(43%)
4(8%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 394,209,752 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.96سرانه فروش حقیقی: 410,240,398 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.04
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
16
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت310,46610,42010,98511,643-
حمایت211,64311,62011,17312,506-
حمایت112,72612,68011,36113,04041,240
P13,90313,88013,90313,903-
مقاومت114,98614,94016,25814,76641,810
مقاومت216,16316,14016,44615,300-
مقاومت317,24617,20016,63516,163-


آخرین اخبار سمازن

نمایش اخبار قدیمی‌تر