خراسان

پتروشیمی خراسان

1402/09/06 09:12:38
پایانی:147,230
(0%)
آخرین:147,100
(-0.08%)

تعداد معاملات:23
حجم:6,862
ارزش معاملات:1.01B
حجم مبنا:678,380
139,870154,590
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11
147,100
147,250
8162
31,062
147,070
147,270
4,1501
31,610
146,870
147,980
501
34(1%)
1(50%)
حجمحقیقیتعداد
2,612(39%)
6(86%)
6,728(99%)
1(50%)
حجمحقوقیتعداد
4,150(61%)
1(14%)
سرانه خرید حقیقی: 5,005,820 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.08سرانه فروش حقیقی: 64,094,126 تومانقدرت فروش حقیقی: 12.80
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
11
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
5
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت365,83059,38574,407102,320-
حمایت2102,32099,09779,419125,274-
حمایت1125,920119,47584,424139,455448,430
P162,410159,187162,410162,410-
مقاومت1186,010179,565214,615185,364452,400
مقاومت2222,500219,277219,620199,545-
مقاومت3246,100239,655224,632222,500-


آخرین اخبار خراسان

نمایش اخبار قدیمی‌تر