پارسیان

بیمه پارسیان

1402/09/06 09:14:32
پایانی:2,935
(-0.06%)
آخرین:2,891
(-1.56%)

تعداد معاملات:12
حجم:138,076
ارزش معاملات:397M
حجم مبنا:5.38M
2,7323,142
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1400,000
2,892
2,940
20,0001
1192,470
2,891
2,948
35,0002
14,160
2,885
2,970
30,0002
138,076(99%)
9(90%)
حجمحقیقیتعداد
139,856(100%)
4(100%)
1,780(1%)
1(10%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 45,028,117 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.44سرانه فروش حقیقی: 102,619,340 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.28
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
9
خرید
10
خنثی
8
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
6
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,2861,1181,6032,423-
حمایت22,4232,3391,7643,164-
حمایت13,2253,0571,9263,62111,927
P4,3624,2784,3624,362-
مقاومت15,1644,9966,1275,10312,117
مقاومت26,3016,2176,2895,560-
مقاومت37,1036,9356,4506,301-


آخرین اخبار پارسیان

نمایش اخبار قدیمی‌تر