پرداخت

به پرداخت ملت

1402/09/15 10:43:08
پایانی:9,550
(0%)
آخرین:9,390
(-1.67%)

تعداد معاملات:34
حجم:61,551
ارزش معاملات:578M
حجم مبنا:3.2M
9,08010,020
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1795
9,390
9,500
13,1902
123,031
9,380
9,550
5281
319,449
9,370
9,560
6,3291
63,756(100%)
20(100%)
حجمحقیقیتعداد
63,756(100%)
12(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 30,443,490 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.60سرانه فروش حقیقی: 50,739,150 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.67

سرور در دسترس نیستآخرین اخبار پرداخت

نمایش اخبار قدیمی‌تر